مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی حلبی


معنی علی حلبی

علی حلبی . [ع َ ی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمد سمنانی حلبی حنفی ، مکنّی به ابوالقاسم . رجوع به علی سمنانی شود.

معنی علی حلبی- ترجمه علی حلبی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی حلبی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی حلبی


ترجمه علی حلبی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی حلبیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حلی

علی حلی . [ ع َ ی ِ ح ِل ْ لی ] (اِخ ) ابن حسین بن علی عوض مزیدی اسدی حلی . رجوع به علی عوض شود.

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) ابن محمدبن سعدبن علی بن عثمان بن اسماعیل بن ابراهیم جبرینی حلبی طایی شافعی ، مشهور به ابن خطیب الناصریة و مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین . مورخ و مفسر و م

معنی علی حلابی

علی حلابی . [ ع َ ی ِ ح ِ ] (اِخ ) ابن محمد حلابی . محدث بود. (منتهی الارب ).

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِح َ ل َ ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن ابی محمد خلیعی موصلی حلبی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی خلیعی شود.

معنی علی حلی

علی حلی . [ ع َ ی ِ ح ِل ْ لی ] (اِخ ) ابن حسن بن عنتربن ثابت حلی ، مشهور به شمیم و ملقّب به مهذب الدین و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی شمیم شود.

معنی علی حلبی

علی حلبی . [ ع َ ی ِ ح َ ل َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن احمدبن علی بن عمر حلبی قاهری شافعی ،ملقّب به نورالدین و مکنّی به ابوالحسن . وی مورخ و فقیه و اصولی و نحوی و لغوی و صوفی بود و در سال 975هَ . ق . در

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: