مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی حسنس


معنی علی حسنس

علی حسنس . [ ع َ ی ِ ح ُ ن ُ] (اِخ ) ابن محمدبن موسی بن سعیدبن مهدی انباری ، مکنّی به ابوالقاسم و ملقّب به حسنس و مشهور به ابن صفدان . محدث و مقری بود و ابن جمیع از وی روایت کند. (از تاج العروس : «حسنس »).

معنی علی حسنس- ترجمه علی حسنس برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی حسنس اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی حسنس


ترجمه علی حسنس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی حسنسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن حمودبن میمون بن احمد ادریسی حسنی علوی حمودی ، ملقّب به الناصرلدین اﷲ. نخستین تن از ملوک بنی حمود در قرطبة و مالقة. رجوع به علی حمودی شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن حجازی بن محمد بیومی حسنی ادریسی شاذلی شافعی خلوتی دمرداشی احمدی . رجوع به علی بیومی شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل بن قاسم بن محمد حسنی ، مکنّی به ابوالحسن . وی از امرای یمن و در زمره ٔ ادیبان و شاعران بود. در سال 1050 هَ . ق . در «شهارة» که از قلاع صنعاء است متولد

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ](اِخ ) ابن حسن بن علی بن ابی حسین حسنی کلبی ، مکنّی به ابوالقاسم . رجوع به علی کلبی (ابن حسن بن ...) شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن حسن بن عجلان بن رمیثه ٔ حسنی حجازی ، مکنّی به ابوالقاسم . رجوع به علی حجازی (ابن حسن بن ...) شود.

معنی علی حسب مراتبه...

علی حسب مراتبهم . [ ع َ لا ح َ س َ ب ِ م َ ت ِ ب ِ هَِ ] (ع ق مرکب ) بنابر درجه و رتبه و شأن ایشان . موافق شأن ایشان . (از ناظم الاطباء). بر پایه ٔ مرتبت آنان .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter