مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی حسنس


معنی علی حسنس

علی حسنس . [ ع َ ی ِ ح ُ ن ُ] (اِخ ) ابن محمدبن موسی بن سعیدبن مهدی انباری ، مکنّی به ابوالقاسم و ملقّب به حسنس و مشهور به ابن صفدان . محدث و مقری بود و ابن جمیع از وی روایت کند. (از تاج العروس : «حسنس »).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی حسنس اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی حسنس


ترجمه علی حسنس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی حسنسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن حسن بن محمدبن حسن بن قاسم حسنی فاطمی علوی ، مشهور به شریف . رجوع به علی شریف شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل بن شریف حسنی ، مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به اعرج . از پادشاهان دولت سجلماسة در مغرب است به شمال افریقا. رجوع به علی سجلماسی شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمدبن اسماعیل بن صلاح حسنی یمانی صنعانی . رجوع به علی صنعانی شود.

معنی علی حرمی

علی حرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن طرطوسی حرمی ، مکنّی به ابوبکر. وی از علمای قرن چهارم هجری و معاصر با المطیع و الطائع باﷲ عباسی بود. و زمان آل حمدان را نیز درک کرد. نشو و نمای او

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن صلاح الدین بن علی بن صلاح الدین حسن کوکبانی ، ملقّب به جمال الدین . رجوع به علی کوکبانی شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن قاسم بن محمدبن حسنی یمنی ، مشهور به داعی . رجوع به علی داعی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<