مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی حرمی


معنی علی حرمی

علی حرمی . [ ع َ ی ِ ح َ رَ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن طرطوسی حرمی ، مکنّی به ابوبکر. وی از علمای قرن چهارم هجری و معاصر با المطیع و الطائع باﷲ عباسی بود. و زمان آل حمدان را نیز درک کرد. نشو و نمای او در طرطوس بود سپس به مکه رفت ودر آنجا مجاور شد و نزد عرفا به «طاووس الحرمین » مشهور گشت . و در سال 374 هَ . ق . در آنجا درگذشت . و او را مریدان بسیار بود. (از نامه ٔ دانشوران ج 4 ص 62).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی حرمی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی حرمی


ترجمه علی حرمی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی حرمیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حرانی

علی حرانی . [ ع َ ی ِ ح َرْ را ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن شبیب بن حمدان بن شبیب حنبلی حرانی ، ملقّب به نورالدین . ادیب بود و در طب نیز اطلاعاتی داشت . وی در سال 747 هَ .ق . در قید حیات بود. او راست :

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمدبن اسماعیل بن صلاح حسنی یمانی صنعانی . رجوع به علی صنعانی شود.

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن قاسم بن محمدبن حسنی یمنی ، مشهور به داعی . رجوع به علی داعی شود.

معنی علی حربی

علی حربی . [ ع َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) ابن عمربن محمدبن حسن حربی بغدادی شافعی ، مشهور به ابن قزوینی و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به ابوالحسن (علی بن عمربن ...) شود.

معنی علی حرالی

علی حرالی . [ ع َ ی ِ ح َ ل ْ لی ] (اِخ ) ابن احمدبن حسن بن ابراهیم تجیبی اندلسی مالکی ، مشهور به حرالی (منسوب به حرالة از اعمال مرسیة). عالم در تفسیر قرآن و اصول و فرایض و هیئت و منطق و طبیعیات و اله

معنی علی حسنی

علی حسنی . [ ع َ ی ِ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن اسحاق بن احمدبن حسن حسنی یمنی صنعانی . رجوع به علی صنعانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: