مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بغدادی


معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عیسی بن داودبن جراح بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن جراح . رجوع به ابوالحسن (علی بن عیسی ...) و ابن جراح و علی (ابن عیسی بن ...) شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی بغدادی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی بغدادی


ترجمه علی بغدادی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی بغدادیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن بهاءالدین بغدادی حنبلی ، مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین . فقیه و محدث بود که در حدود سال 822 هَ . ق . در عراق متولد و در سال 899 هَ . ق . در دمشق

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن مغیره ٔ أثرم بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به اثرم و علی (ابن مغیره ...) شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عمربن احمدبن مهدی بن مسعودبن نعمان بن دیناربن عبداﷲ بغدادی دارقطنی شافعی مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی (ابن عمربن ...) و نیز به دارقطنی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن هاشم بن علی رضوی موسوی بغدادی نجفی . رجوع به علی رضوی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عبدالمحسن بن دوالیبی بغدادی شامی حنبلی ، مکنّی به ابوالمعالی و ملقّب به عفیف الدین . رجوع به علی دوالیبی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن منصوربن عبیداﷲ خطیبی اصفهانی بغدادی ، مکنّی به ابوعلی و مشهور به اجل لغوی . رجوع به علی خطیبی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: