مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بخاری


معنی علی بخاری

علی بخاری . [ ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی رامشی بخاری ضریر، ملقّب به حمیدالدین . رجوع به علی رامشی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی بخاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی بخاری


ترجمه علی بخاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی بخاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی بخاری

علی بخاری . [ ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲ بخاری ، ملقّب به جلال الدین . وی از وزرای الناصرلدین اﷲ بود. (از دستورالوزراء خوندمیر ص 95).

معنی علی برتوانی

علی برتوانی . [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمدبن عبداﷲبن نصیرالدین بن ملکان برتوانی حنفی . فقیه بود و در سال 874 هَ . ق . درگذشت . او راست ؛ التذهیب لذهب اللبیب ، که مشهور به خیرةالفتاوی است . (از

معنی علی بخاری

علی بخاری . [ ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن علی بن هبةاﷲ بخاری ، ملقّب به جلال الدین . وی مردی ادیب و فاضل و فقیه بود و در سال 582 هَ . ق . عهده دار امر قضاوت شد و لقب اقضی القضاة یافت و پس از مدتی بیشتر م

معنی علی بخاری

علی بخاری . [ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابراهیم بخاری ضریر، مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به حمیدالدین . ادیب و نحوی و فقیه و اصولی قرن هفتم هجری بود و در سال 666 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1 - تعلی

معنی علی برازی

علی برازی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) دانیالی فسوی برازی جهرمی ، ملقّب به شهاب الدین . رجوع به علی دانیالی شود.

معنی علی برجی

علی برجی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمد برجی جذامی . مقری بود از مردم «برجة» و آن شهری است در مغرب . (از تاج العروس ) (از منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: