مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بخاری


معنی علی بخاری
علی بخاری . [ ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن احمدبن تقی الدین بخاری ، مکنّی به شافعی و مشهور به قبانی . عالم و ادیب و شاعر بود. و اصل وی از مدینه می باشد. در سال 1134 هَ . ق . در مکه متولد شد و از آنجا به مصر رفت و ساکن آن کشور شد و در سال 1221 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1 - بدیعیة و شرح آن ، که آن را مراقی الفرج فی مدح عالی الدرج نامیده است . 2 - نفح الاکمام ، بر منظومه اش در علم کلام . او را دیوان شعری نیز هست . (ازمعجم المؤلفین بنقل از حلیةالبشر ج 2 ص 453. هدیةالعارفین ج 1 ص 772. الاعلام زرکلی ج 5 ص 66). در اعلام زرکلی لقب او نجاری ، منسوب به بنی نجار از خزرج آمده است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 

مطالب نزدیک به این موضوع: