مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بانقوسی


معنی علی بانقوسی

علی بانقوسی . [ ع َ ی ِ ن َ ] (اِخ ) ابن صدقةبن علی بانقوسی حلبی مصری شافعی ، ملقّب به علاءالدین . صوفی و شاعر بود و در سال 975 هَ . ق . در دمشق درگذشت . او راست : 1 - اسرارالعبادات و القربة الی رب البریات . 2 - شرح رساله ٔ شیخ رسلان . 3 - الکواکب الوهاج فی شرح المنهاج نووی . 4 - المنتخب فی الوعظ و الخطب . (از معجم المؤلفین بنقل از ایضاح المکنون ج 1 ص 75. هدیة العارفین ج 1 ص 747).

معنی علی بانقوسی- ترجمه علی بانقوسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی بانقوسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی بانقوسی


ترجمه علی بانقوسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی بانقوسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی بحرانی

علی بحرانی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن علی تستری بحرانی ، فقیه امامی . وی در بحرین متولد شد سپس به مطرح رفت و از آنجا به النگه یکی از بنادر ایران در خلیج فارس منتقل شد و در سال 1319 هَ . ق .

معنی علی بحرانی

علی بحرانی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عدنان بحرانی . وی شاعر بود و در اواخر عمر ساکن بصره گشت و در سال 1355 هَ . ق . درگذشت . او را دیوان شعری است . (از الذریعه ٔ آقابزرگ طهرانی ج 9 ص 745).

معنی علی بحرالعلوم

علی بحرالعلوم . [ ع َ ی ِ ب َ رُل ْ ع ُ ] (اِخ ) ابن رضابن محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی . رجوع به علی طباطبایی شود.

معنی علی باورجی

علی باورجی . [ ع َ ی ِ وَ ] (اِخ ) (شیخ ...) وی از همراهان شاهزاده شیخ علی و پیرعلی بادیک بود. چون شیخ علی و پیرعلی به قصد سرکوبی سلطان احمد پسر سلطان اویس ایلخانی ، ممدوح حافظ، به تبریز آمدندو سلطان

معنی علی بحرانی

علی بحرانی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن سلیمان بن درویش بن حاتم بحرای قدمی ، ملقب به زین الدین . محدث و فقیه و اصولی بود و علم حدیث را در بلاد بحرین منتشر ساخت . وی در سال 1064 هَ . ق . درگذشت . او را

معنی علی باهلی

علی باهلی . [ ع َ ی ِ هَِ ] (اِخ ) ابن مسعده ٔ باهلی ، مکنّی به ابوحبیب . تابعی بود. (از منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter