مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بافقی


معنی علی بافقی

علی بافقی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن شاه محمود بافقی . فقیه قرن یازدهم هجری بود. او راست : مجمعالمسائل در فقه . (از معجم المؤلفین بنقل از فوائدالرضویه ٔ عباس قمی ج 1 ص 302. تذکرةالمتبحرین ص 488).

معنی علی بافقی- ترجمه علی بافقی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی بافقی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی بافقی


ترجمه علی بافقی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی بافقیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی باقولی

علی باقولی .[ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن حسین بن علی اصفهانی باقولی ضریر، مشهور به جامع و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به ابوالحسن (علی بن حسین ...) و به علی (ابن حسین ...) شود.

معنی علی باقانی

علی باقانی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) قادری دمشقی ، ملقب به نورالدین . رجوع به علی قادری شود.

معنی علی باورجی

علی باورجی . [ ع َ ی ِ وَ ] (اِخ ) (شیخ ...) وی از همراهان شاهزاده شیخ علی و پیرعلی بادیک بود. چون شیخ علی و پیرعلی به قصد سرکوبی سلطان احمد پسر سلطان اویس ایلخانی ، ممدوح حافظ، به تبریز آمدندو سلطان

معنی علی بانقوسی

علی بانقوسی . [ ع َ ی ِ ن َ ] (اِخ ) ابن صدقةبن علی بانقوسی حلبی مصری شافعی ، ملقّب به علاءالدین . صوفی و شاعر بود و در سال 975 هَ . ق . در دمشق درگذشت . او راست : 1 - اسرارالعبادات و القربة الی رب ال

معنی علی بانیذی

علی بانیذی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) از شعرای دربار خضرخان بن طفغاج خان از ملوک خانیه ٔ ماوراءالنهر بود. و نام او در چهارمقاله ٔ نظامی عروضی آمده است . (از چهارمقاله ص 73 و 140 و تعلیقات ص 45).

معنی علی بتارکانی

علی بتارکانی . [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن محمد بتارکانی طوسی حنفی ، ملقّب به علاءالدین . رجوع به علاءالدین طوسی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter