مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی اندلسی


معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن طیب بن عبدالرحمان شرفی اندلسی ، مکنّی به ابوالحسن . وی مورخ بود و در سال 1358 هَ . ق درگذشت . او راست : 1 - ضیاءالنبراس فی ماء وادی فاس که آن را به نام الزمود الباهر فی وصف وادی الجواهر، و نیز به نام ازالة الظماء و راحةالانفاس بماء وادی فاس ، خوانده است . 2 - یواقیت الحسان فیمن بفاس من الخیر و الاحسان . (از معجم المؤلفین بنقل از دلیل مؤرخ المغرب ابن سودة ص 78).

معنی علی اندلسی- ترجمه علی اندلسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی اندلسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی اندلسی


ترجمه علی اندلسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی اندلسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی انصاری

علی انصاری . [ ع َ ی ِ اَ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمدبن عیسی بن سعدالخیر انصاری بلنسی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی بلنسی شود.

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابی الحسن (یا ابی الحسین ) اندلسی ، مکنّی به ابوالحسن . نویسنده و ادیب و شاعر عهد دولت عامری در قرن پنجم هجری . او را کتابی است در تشبیهات از اشعار

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن اسماعیل اندلسی مرسی ضریر، مشهور به ابن سیدة و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به ابن سیدة و به علی (ابن سیدة...) شود.

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان اندلسی ، مشهور به ابن هذیل . وی ادیب قرن هشتم هجری بود. او راست : حلیةالفرسان و شعارالشجعان . (از معجم المؤلفین بنقل از فهرس الریاضیات المکتبة

معنی علی انباری

علی انباری . [ ع َ ی ِ اَم ْ ] (اِخ ) ابن محمدبن یحیی درینی انباری ، مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به ثقةالدولة. وی از ادبای توانگر بغداد و شوی «شهده ٔ» کاتب بود. که در سال 475 هَ . ق . متولد شد. وی از خو

معنی علی انصاری

علی انصاری . [ ع َ ی ِ اَ ] (اِخ )ابن ابراهیم بن محمدبن همام بن محمدبن ابراهیم بن حسن انصاری دمشقی ، مشهور به ابن شاطر و مطعم و ملقّب به علاءالدین و مکنّی به ابوالحسن . هیوی و عالم به احوال آسمان و فل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: