مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی اندلسی


معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان اندلسی ، مشهور به ابن هذیل . وی ادیب قرن هشتم هجری بود. او راست : حلیةالفرسان و شعارالشجعان . (از معجم المؤلفین بنقل از فهرس الریاضیات المکتبة البلدیة ص 78).

معنی علی اندلسی- ترجمه علی اندلسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی اندلسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی اندلسی


ترجمه علی اندلسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی اندلسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن محمد لخمی اشبیلی مغربی اندلسی مالکی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی لخمی شود.

معنی علی انصاری

علی انصاری . [ ع َ ی ِ اَ ] (اِخ ) ابن احمد. فقیه حنفی بود و وفات او بعد از سال 968 هَ . ق .روی داد. او راست : الصوارم الهندیة فی الطوائف اللوطیة. (از معجم المؤلفین بنقل از بروکلمن ج 2 ص 425).

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن موسی بن علی بن موسی بن محمدبن خلف انصاری سالمی اندلسی جیانی ، مشهور به ارفع رأس و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی انصاری شود.

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن حزمون اندلسی . وی شاعر و از اهالی مرسیه ٔ اندلس بود. و غالباً بطریق ابن حجاز بغدادی هجو و هزل می گفت و بسیاری از قضات و والیان از ترس هجوهای وی عطایا و بخ

معنی علی انصاری

علی انصاری . [ ع َل ِ اَ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن ابوبکر انصاری شافعی ،مشهور به کلبشی و کلبشاوی . از فضلای قرن نهم هجری بود که در سال 840 هَ . ق . در قاهره متولد شد. او راست : الفیض القدسی عن آیة الکرس

معنی علی اندلسی

علی اندلسی . [ ع َ ی ِ اَ دُ ل ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن محمدبن علی قرشی بسطی اندلسی مالکی ، مشهور به قلصادی و ملقّب به نورالدین و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی قلصادی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: