مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علقمه ٔ عبدری


معنی علقمه ٔ عبدری

علقمه ٔ عبدری . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ع َ دَ ] (اِخ ) ابن طلحةبن ابی طلحة. از صحابه است و در واقعه ٔ یرموک شهید شد. (از الاصابة ج 4 قسم اول ص 264).

معنی علقمه ٔ عبدری- ترجمه علقمه ٔ عبدری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علقمه ٔ عبدری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علقمه ٔ عبدری


ترجمه علقمه ٔ عبدری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علقمه ٔ عبدریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علقمه ٔ سلمی

علقمه ٔ سلمی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ س ُل ْ ل َ ] (اِخ ) ابن أعور، مکنی به ابوالاعور. صحابی است و از قبیله ٔ قطبه . (از الاصابة ج 4 قسم اول ص 262).

معنی علقمه ٔ عقبی

علقمه ٔ عقبی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ع َ ق َ ] (اِخ ) ابن یزید. وی در غزوه ٔ ذات الصواری شرکت داشت . و برخی وی را همان علقمه ٔ عطیفی دانند. (از الاصابة ج 5 قسم سوم ص 112).

معنی علقمه ٔ مرادی

علقمه ٔ مرادی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ م ُ ] (اِخ ) ابن یزیدبن عمروبن سلمةبن منبه بن ذهل بن عطیف . رجوع به علقمه ٔ عطیفی شود.

معنی علقمه ٔ حجری

علقمه ٔ حجری . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) رجوع به علقمه ٔ أزدی شود.

معنی علقمه ٔ عبسی

علقمه ٔ عبسی .[ ع َ ق َ م َ ی ِ ع َ ب َ ] (اِخ ) ارث مخضرم . وی در واقعه ٔ فحل در اوایل فتح شام شرکت داشت . و چند بیت شعر نیز به او نسبت دهند. (از الاصابة ج 5 قسم سوم ص 111).

معنی علقمه ٔ فحل

علقمه ٔ فحل . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ف َ ] (اِخ ) ابن عبدةبن ناشرةبن قیس تمیمی . از شعرای طبقه ٔ جاهلیت و معاصر امروءالقیس بود. او را دیوان کوچکی است . وفات وی را در سال 20 هجری نوشته اند. (از الاعلام زرکل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: