مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علقمه ٔ عبدری


معنی علقمه ٔ عبدری

علقمه ٔ عبدری . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ع َ دَ ] (اِخ ) ابن طلحةبن ابی طلحة. از صحابه است و در واقعه ٔ یرموک شهید شد. (از الاصابة ج 4 قسم اول ص 264).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علقمه ٔ عبدری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علقمه ٔ عبدری


ترجمه علقمه ٔ عبدری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علقمه ٔ عبدریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علقمه ٔ کنانی

علقمه ٔ کنانی . [ ع َ ق َم َ ی ِ ک ِ ] (اِخ ) ابن مُجزِّزبن اعوربن جعدةبن معاذبن عتوارةبن عمربن مدلج . رجوع به علقمه ٔ مدلجی شود.

معنی علقمه ٔ تمیمی

علقمه ٔ تمیمی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ت َ ] (اِخ ) ابن هودةبن شماس بن بابایربوعی . رجوع به علقمه ٔ یربوعی شود.

معنی علقمه ٔ فحل

علقمه ٔ فحل . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ف َ ] (اِخ ) ابن عبدةبن ناشرةبن قیس تمیمی . از شعرای طبقه ٔ جاهلیت و معاصر امروءالقیس بود. او را دیوان کوچکی است . وفات وی را در سال 20 هجری نوشته اند. (از الاعلام زرکل

معنی علقمی

علقمی . [ ع َق َ ] (اِخ ) شمس الدین محمدبن عبدالرحمان بن علی بن ابی بکر. از فقهای شافعی مذهب قاهره به شمار میرفت . جلال سیوطی استاد او بود و خود از مدرسان ازهر مصر بود. تولد او در 897 و وفاتش در 969 ه

معنی علقمه ٔ نخعی

علقمه ٔ نخعی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ن َ خ َ ] (اِخ ) ابن قیس بن عبداﷲبن مالک بن علقمةبن سلامان ، مکنی به ابوشبل کوفی . وی عم ّ أسودبن یزید و خال ابراهیم تمیمی ، و فقیه بود و در دوره ٔ جاهلیت و اسلام میز

معنی علقمه ٔ غفاری

علقمه ٔ غفاری .[ ع َ ق َ م َ ی ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن حوشب . از راویان حدیث ، و ساکن مدینه بود. (از الاصابة ج 4 قسم اول ص 263).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: