مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علف چین


معنی علف چین

علف چین . [ ع َ ل َ ] (نف مرکب ) آنکه علف چیند. || (اِ مرکب ) ابزاری است داس مانند که بوسیله ٔ آن علف و یونجه را می چینند. || (اِمص مرکب ) در تداول عامه با اندک مسامحه بجای علف چینی بکار رود. - موسم علف چین ؛ فصل چیدن علف .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علف چین اینجا را کلیک کنید

هم معنی علف چین


ترجمه علف چین

علف چین: lawn mower
علف چین: hay maker
علف چین: mower


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علف چین


امتحان مى‏کردشان زیر و زبر *** کى بود سر مست را ز اینها خبر
خندق و میدان به پیش او یکى است *** چاه و خندق پیش او خوش مسلکى است‏
آن بز کوهى بر آن کوه بلند *** بر دود از بهر خوردى بى‏گزند
تا علف چیند ببیند ناگهان *** بازیى دیگر ز حکم آسمان‏
بر کهى دیگر بر اندازد نظر *** ماده بز بیند بر آن کوه دگر
چشم او تاریک گردد در زمان *** بر جهد سر مست زین که تا بدان‏
آن چنان نزدیک بنماید و را *** که دویدن گرد بالوعه سرا
آن هزاران گز دو گز بنمایدش *** تا ز مستى میل جستن آیدش‏
چون که بجهد در فتد اندر میان *** در میان هر دو کوه بى‏امان‏
او ز صیادان به که بگریخته *** خود پناهش خون او را ریخته‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علف زار

علف زار. [ ع َ ل َ ] (اِ مرکب ) چراگاه . مرغزار. زمینی که علف بسیار دارد. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ) : کجا بد علفزار و آب روان فرودآمد آن جایگه پهلوان . فردوسی . ندیدستی که گاوی در علفزار بیالای

معنی علف چای

علف چای . [ ع َ ل َ ف ِ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به هوفاریقون شود.

معنی علف هفت بند

علف هفت بند. [ ع َ ل َ ف ِ هََب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به هفت بند شود.

معنی علف ترنجبین

علف ترنجبین . [ ع َ ل َ ف ِ ت َ رَ ج َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به ترنجبین شود.

معنی علفة

علفة. [ ع ُل ْ ل َ ف َ ] (ع اِ) یک دانه از میوه ٔ علّف که میوه ٔ طلح است . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).

معنی علف فروش

علف فروش . [ ع َ ل َ ف ُ ] (نف مرکب ) کسی که شغلش علف فروشی است . آنکه علف فروشد.آنکه کاه و یونجه فروشد. علاّف . رجوع به علاّف شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<