مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عطرپیما


معنی عطرپیما

عطرپیما. [ ع ِ پ َ / پ ِ ] (نف مرکب ) عطر پیماینده . که بر عطر گذر دارد : بسیار نسیم عطرپیماست برتارک گل مگر سوار است . علی خراسانی (از آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عطرپیما اینجا را کلیک کنید

هم معنی عطرپیما


ترجمه عطرپیما


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عطرپیمامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عطرد

عطرد. [ ع َ طَرْ رَ ] (ع ص ) درشت و دشوار. (از منتهی الارب ). شدید و شاق . (اقرب الموارد). || سیر شتاب . (منتهی الارب ). سیر سریع. (اقرب الموارد). || راه روشن . (منتهی الارب ). طریق آشکار و فراخ که در

معنی عطرزدن

عطرزدن . [ ع ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) به عطری خود را معطر ساختن . تعطیر کردن . تطییب کردن .

معنی عطرسوز

عطرسوز. [ ع ِ ] (نف مرکب ) عطر سوزنده .آنکه یا آنچه عطر را می سوزاند. || (اِ مرکب ) بوی سوز. عودسوز. مجمر. (یادداشت مرحوم دهخدا).

معنی عطرپاش

عطرپاش . [ ع ِ ] (نف مرکب ) عطرپاشنده . آنکه یا آنچه عطر پاشد. عطربیز. (فرهنگ فارسی معین ). عطرافشان . || (اِ مرکب ) ظرفی غالباً بلورین ، دارای دهانه ای منحنی که در آن گویی لاستیکی میان تهی تعبیه کرده

معنی عطربیز

عطربیز. [ ع ِ ] (نف مرکب ) عطربیزنده . عطرپاش . (فرهنگ فارسی معین ). عطرافشان .

معنی عطرسایی

عطرسایی . [ ع ِ ] (حامص مرکب ) عمل و کیفیت عطرسای . (فرهنگ فارسی معین ) : شب از ناف خود عطرسایی گشاد جهان زیور روشنایی نهاد. نظامی . چو آمد زلف شب در عطرسایی به تاریکی فروشد روشنایی . نظامی . رج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<