مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عذانة


معنی عذانة

عذانة. [ ع ُ ن َ ] (ع اِ) کون . (منتهی الارب ) (آنندراج ). است . (اقرب الموارد).

معنی عذانة- ترجمه عذانة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عذانة اینجا را کلیک کنید

هم معنی عذانة


ترجمه عذانة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عذانةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عذر

عذر. [ ع َ ] (ع مص ) بسیار عیب گردیدن . || بسیار گناه گردیدن . || افسار نهادن اسب را. || ختنه کردن کودک را. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (از قطرالمحیط). || غالب شدن کسی را خون . || بهانه نمودن . (

معنی عذافرة

عذافرة. [ ع َ ف ِ رَ ] (ع اِ) ج ِ عذافر. (منتهی الارب ). رجوع به عذافر شود.

معنی عذبی

عذبی . [ ع َ ذَ بی ی ] (ع ص ) مرد کریم الخلق . (قطرالمحیط) (اقرب الموارد) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). || کسی که بی عیب باشد. (از قطرالمحیط) (از اقرب الموارد).

معنی عذافر

عذافر. [ ع ُ ف ِ ] (ع ص ) بزرگ از شتر و ناقه . شتر بزرگ شگرف استوارجثه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || (اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). اسد. ج ، عذافرة. (از اقرب الموارد).

معنی عذر به دست آور...

عذر به دست آوردن . [ع ُ ب ِ دَ وَ دَ ] (مص مرکب ) بهانه پیدا کردن جهت اعتذار. راه فرار یافتن برای گناه که مرتکب شده است .

معنی عذبة

عذبة. [ ع َ ب َ ] (ع اِ) چغزلاوه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || درختی است که شتران را کشد. (از اقرب الموارد) (قطرالمحیط). || دارویی است که سرفه را بر طرف کند. (منتهی الارب ) (قطرالمحیط) (از اق

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: