مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عذانة


معنی عذانة

عذانة. [ ع ُ ن َ ] (ع اِ) کون . (منتهی الارب ) (آنندراج ). است . (اقرب الموارد).

معنی عذانة- ترجمه عذانة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عذانة اینجا را کلیک کنید

هم معنی عذانة


ترجمه عذانة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عذانةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عذبة

عذبة. [ ع َ ذَ ب َ ] (ع اِ) چغزلاوه .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). ج ، عذبات . (از اقرب الموارد). || شمله ٔ دستار. || سر شراک . سربند کفش از دوال . || چابق تازیانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). رشت

معنی عذاویط

عذاویط. [ ع َ ] (ع ص ،اِ) ج ِ عذیوط. (ناظم الاطباء). رجوع به عذیوط شود.

معنی عذب

عذب . [ ع َ ذِ ] (ع ص )آب چغزلاوه برآورده . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || شراب و طعام گوارا. (ناظم الاطباء).

معنی عذر

عذر. [ ع ُ ] (ع اِ) بهانه . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) : هیچ عذر نماند و خوارزم به دست ما آمد ناچار ما را این خون بباید خواست تا کشنده ٔ داماد را بکشیم به خون وملک و میراث بگیریم . (تاریخ بیهقی چ اد

معنی عذبی

عذبی . [ ع َ ذَ بی ی ] (ع ص ) مرد کریم الخلق . (قطرالمحیط) (اقرب الموارد) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). || کسی که بی عیب باشد. (از قطرالمحیط) (از اقرب الموارد).

معنی عذافرة

عذافرة. [ ع َ ف ِ رَ ] (ع اِ) ج ِ عذافر. (منتهی الارب ). رجوع به عذافر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: