مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عذافر


معنی عذافر

عذافر. [ ع ُ ف ِ ] (ع ص ) بزرگ از شتر و ناقه . شتر بزرگ شگرف استوارجثه . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || (اِ) شیر بیشه . (منتهی الارب ). اسد. ج ، عذافرة. (از اقرب الموارد).

معنی عذافر- ترجمه عذافر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عذافر اینجا را کلیک کنید

هم معنی عذافر


ترجمه عذافر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عذافرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عذال

عذال . [ ع َذْ ذا ] (ع ص ) بسیار نکوهش کننده . (قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی عذامة

عذامة.[ ع ُذْ ذا م َ ] (ع اِ) واحد عذام . (ناظم الاطباء).

معنی عذاری

عذاری . [ ع َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ عَذراء. رجوع به عذراء شود.

معنی عذام

عذام . [ ع َذْ ذا ] (ع ص ) صیغه ٔ مبالغه از عذم .(اقرب الموارد). رجوع به عذم شود. || (اِ) کیک . ج ، عُذُم . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

معنی عذافرة

عذافرة. [ ع َ ف ِ رَ ] (ع اِ) ج ِ عذافر. (منتهی الارب ). رجوع به عذافر شود.

معنی عذال

عذال . [ ع ُذْ ذا ] (ع ص ، اِ) ج ِ عاذل . رجوع به عاذل شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: