مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عباآت


معنی عباآت

عباآت . [ ع َ ] (ع اِ) ج ِ عَباءَة. نوعی از گلیم . (منتهی الارب ). رجوع به عباءة شود.

معنی عباآت- ترجمه عباآت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عباآت اینجا را کلیک کنید

هم معنی عباآت


ترجمه عباآت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عباآتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عبابید

عبابید. [ ع َ ] (اِخ ) موضعی است که پیغمبر (ص ) در شب هجرت با ابوبکر از آن عبور کردند. این کلمه را ابن هشام عبابید خوانده است .

معنی عباب

عباب . [ ع ُ ] (ع اِ) توجبه ٔ بزرگ بسیار دور. (آنندراج ) (از منتهی الارب ). معظم سیل و ارتفاع و کثرت آن . (از اقرب الموارد) (از غیاث اللغات ). || برگ خرما. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (اِمص ) پر

معنی عباثر

عباثر. [ ع َ ث ِ ] (اِخ ) نقبی است که سرازیر میشود از جبل جهینه که هر کس از اضم به ینبع برود باید از آن عبور کند. (از معجم البلدان ).

معنی عباثر

عباثر. [ ع َ ث ِ ] (ع اِ) گیاهی است خوشبو. (از اقرب الموارد). ج ، عبثران . یاقوت آرد: گیاهی است مانند قیصوم . (از معجم البلدن ).

معنی عبابید

عبابید. [ ع َ ] (اِخ ) عشیره ای است از ذوی عیاض از قبیله ٔ عوازم که مسکن آنها نزدیک مُطیر و عُجمان بین کویت و ساحل خلیج فارس است . (از معجم قبائل العرب ).

معنی عبابی

عبابی . [ ع َب ْ با ] (ص نسبی ) منسوب به عباب که نام مردی است و آن قیس بن عباب است . (از انساب سمعانی ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: