مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ایتلاء


معنی ایتلاء

ایتلاء. [ ت ِ ] (ع مص ) ائتلاء. سوگند خوردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ) (ناظم الاطباء). || توانستن . || تکبر کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || تفسیر کردن . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ).

معنی ایتلاء- ترجمه ایتلاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ایتلاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی ایتلاء


ترجمه ایتلاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ایتلاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ایتناف

ایتناف . [ ت ِ ] (ع مص ) از سر گرفتن کار و آغاز کردن آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

معنی ایتلاق

ایتلاق . [ ت ِ ] (ع مص ) ائتلاق . درخشیدن . (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد). درخشیدن و روشن شدن . (غیاث اللغات ) (از آنندراج ). سپید نمودار شدن . (غیاث ) (آنندراج ).

معنی ایتمان

ایتمان . [ ت ِ ] (ع مص ) ائتمان . اعتماد کردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). امین داشتن . (المصادر زوزنی ). || به بیم و ترس گردانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنن

معنی ایتیوند

ایتیوند. [ تی وَ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش دلفان شهرستان خرم آباد. آب آن از رودخانه های بادآور و کیزه رود، قنوات و چشمه های مختلف دیگر تأمین میشود. مرتفعترین قلل جبال در این دهستان عبارتند از

معنی ایتل

ایتل . [ت ِ ] (اِخ ) آتِل . اِتِل . نام رودی است : این چنین عمان که صد قلزم ز آبش قطره ایست در محیط علم آصف کم ز رود ایتل است . کاتبی . مینماید زین حدیث تو خیالات لطیف آنچنان کز آب ایتل جسم خوبان

معنی ایتیام

ایتیام . (ع مص ) بزنی درآوردن زن ایم را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به اَیِّم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter