مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ایاد


معنی ایاد

ایاد. [ اِ ] (ع اِ) پشتیبان و آنچه بدان قوت باشد. || پناه جای . || پناه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). حفظ و حمایت ، یقال : هو فی ایاداﷲ؛ ای فی حرزه و ستره . || هوا. || کوه محکم . || خاک گرداگرد حوض . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خرگاه . || پشته ٔ ریگ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || میمنه و میسره ٔ لشکر. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || کثرت شتران . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ایاد اینجا را کلیک کنید

هم معنی ایاد

شرکا: 1 سهم‌بران، شریکان 2 ایادی، همدستان، همکاران، همگنان
همدستان: ایادی
ایادی: دستیاران، شرکا، همدستان، همکاران، همگنان


ترجمه ایاد

ایاد علاوی: Iyad Allawi


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ایاد



مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ایارگیر

ایارگیر. [ اَ ] (نف مرکب ) محاسب . (آنندراج ). آمارگیر. محاسب . (اشتینگاس ). رجوع به ایار و اوارجه و ایاره گیر شود.

معنی ایاب

ایاب . [ اَی ْ یا ] (ع ص ) سقاء. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از متن اللغة). و منه حدیث عکرمة: و کان طالوت ایاباً. (منتهی الارب ).

معنی ایا

ایا. [ اَ ] (حرف ندا) به معنی ای است که به عربی «یا» گویند که حرف ندا باشد. (انجمن آرا) (آنندراج ) (برهان ) : ایا خورشید سالاران گیتی سوار رزم ساز و گرد نستوه . رودکی . ایا سرو نو در تک و پوی آنم

معنی ایارجة

ایارجة. [ اَ رِ ج َ] (ع اِ) معرب ایاره . رجوع به ایارج و ایاره شود.

معنی ایارجات

ایارجات . [ اَ رِ ] (ع اِ) ج ِ ایارج . رجوع به تذکره ٔ ضریر انطاکی ص 66 و 67 و تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.

معنی ایاز

ایاز. [ اَ ] (اِخ ) نام غلام سلطان محمود : رفته ایاز بر در محمود زاولی طالب معاش غزنی و زاولستان شده . خاقانی . یافته در نغمه ٔ داودساز قصه ٔ محمود و حدیث ایاز. نظامی . یکی خرده بر شاه غزنین گرف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: