مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اوباد


معنی اوباد

اوباد. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وَبَد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به وبد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اوباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اوباد


ترجمه اوباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اوبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اوبارنده

اوبارنده . [ اَ رَ دَ / دِ ] (نف ) نعت فاعلی است از اوباردن و اوباریدن :علطمیس مرد بسیارخوار سخت اوبارنده . (منتهی الارب ).

معنی اوبة

اوبة. [ اَ ب َ ] (ع مص ) اوب . بازگشتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر). رجعت . بازگشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اوبه در اصطلاح اهل سلوک همان توبه است . (کشاف اصطلاحات الفنون ). ||

معنی اوبارالجربی

اوبارالجربی . [ اَ رُل ْ ج َ با ] (ع اِ مرکب ) گیاهی است که بعد خشک شدن سبز گردد. (منتهی الارب ).

معنی اوبر

اوبر. [ اَ ب َ ] (ع ص ) پشمناک از شتر و خرگوش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بسیارپشم . (مهذب الاسماء) (تاج المصادر بیهقی ). - بنات اوبر ؛ نوعی از سماروغ ریزه ٔ پشم خاکسترگون . (منتهی الارب ) (ناظم

معنی اوبار

اوبار. (اِ) بضم همزه ناله و زاری . (از برهان ) (هفت قلزم ) (آنندراج ).

معنی اوبات

اوبات . [ اَ ] (ع اِ) ج اَوبَة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به اوبة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<