مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اواطب


معنی اواطب

اواطب . [ اَ طِ ] (ع اِ) جج ِ وَطْب . وطب . اوطاب . اواطب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به وطب شود.

معنی اواطب- ترجمه اواطب برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اواطب اینجا را کلیک کنید

هم معنی اواطب


ترجمه اواطب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اواطبمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اوال

اوال . [ اَ ] (اِ) وال . بال . (از نخبةالدهر). عنبر. گاو عنبر. گاو عنبرین . ماهی عنبر. (یادداشت مرحوم دهخدا). و من طاقوسی که موم کافوریست از روغن این ماهی کنند.

معنی اواط

اواط. [ اَ طط ] (ع ص ، اِ) آطَّة. (ناظم الاطباء).

معنی اواق

اواق . [ اَ قن ْ ] (ع اِ) ج ِ اوقیة. رجوع به اواقی شود.

معنی اواسط

اواسط. [ اَ س ِ ] (ع اِ) ج ِ اوسط. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات ). میانه و میانه تر. (غیاث اللغات ). وسط و میانه و میان . - اواسط ماه ؛ میانه های ماه . - اواسط ناس ؛ مردمان میانه حال ک

معنی اواق

اواق . [ اُ ] (اِخ ) (یوم ...) جایی است که یکی از جنگهای عرب در آنجا واقع شده است . (از معجم البلدان ).

معنی اواعی

اواعی . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ اوعیه . جج ِ وعاء. (المنجد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter