مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی انکارپذیر


معنی انکارپذیر

انکارپذیر. [ اِ پ َ ] (نف مرکب ) قابل انکار. لایق انکار. مقابل انکارناپذیر. (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد انکارپذیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی انکارپذیر


ترجمه انکارپذیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه انکارپذیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی انکارپذیری

انکارپذیری . [ اِ پ َ ] (حامص مرکب ) قابلیت انکار. مقابل انکارناپذیری . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی انکاظ

انکاظ. [ اِ ] (ع مص ) شتابانیدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (مؤید الفضلاء). شتابانیدن از کاری . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تنکیظ. (یادداشت مؤلف ).

معنی انکال

انکال . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ نِکل . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). قیدها و بندهای سخت یا بندهای آتشین . (آنندراج ): اِن لدینا انکالاً و جحیماً. (قرآن 12/73)؛ نزدیک ما در غیب ایشان را بن

معنی انکار ناپذیری

انکار ناپذیری . [ اِ پ َ ] (حامص مرکب ) مقابل انکارپذیری . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی انکاف

انکاف . [ اِ ] (ع مص ) پاک گردانیدن از ننگ و عار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تنزیه و پاک گردانیدن کسی را از چیزی که از آن ننگ دارد. (از اقرب الموارد): انکاف اﷲ سبحانه ؛ تنزیهه و تقدیسه عن الانداد.

معنی انکتال

انکتال .[ اِ ک ِ ] (ع مص ) درگذشتن و رفتن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). گذاشتن . (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: