مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی انکارپذیر


معنی انکارپذیر

انکارپذیر. [ اِ پ َ ] (نف مرکب ) قابل انکار. لایق انکار. مقابل انکارناپذیر. (فرهنگ فارسی معین ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد انکارپذیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی انکارپذیر


ترجمه انکارپذیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه انکارپذیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی انکاس

انکاس . [ اِ ] (ع مص ) سرنگون کردن . (آنندراج ). نگونسار کردن . واگردانیدن . (مصادر زوزنی از یادداشت مؤلف ). ارکاس . (یادداشت مؤلف ).

معنی انکتار

انکتار. [ اِ ک ِ ] (اِخ ) این نام را مورخین عرب به ریشارد کور دو لیون پادشاه انگلستان در جنگ های صلیبی داده اند از جهت شجاعت و دلیری این پادشاه و نیز از بابت مصالحه ٔ موقتی که با صلاح الدین کبیر نمو

معنی انکارانه

انکارانه . [ اِ ن َ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) بطور انکار. (ناظم الاطباء).

معنی انکارپذیری

انکارپذیری . [ اِ پ َ ] (حامص مرکب ) قابلیت انکار. مقابل انکارناپذیری . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی انکار ناپذیری

انکار ناپذیری . [ اِ پ َ ] (حامص مرکب ) مقابل انکارپذیری . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی انکارناپذیر

انکارناپذیر. [ اِ پ َ ] (نف مرکب ) غیرقابل انکار. مقابل انکارپذیر. (فرهنگ فارسی معین ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: