مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اند


معنی اند

اند. [ -َ ند ] (ضمیر) ضمیر سوم شخص جمع. (حاشیه برهان قاطع چ معین ). سوم شخص جمع ضمیر فعلی و چون ملحق بفعل شود الف آنراساقط و بجایش فتحه ایراد کنند مانند کنند و خورند وروند و نمایند. (از ناظم الاطباء). نون و دال ابجد در آخر اسما و صفات و افعال فایده ٔ معنی ضمیر غایب جمع دهد همچو مردانند و توانگرانند و آمدند و رفتند (محمدحسین بن خلف تبریزی ، مقدمه ٔ برهان ص ک ). در آخر اسماء و صفات و ضمایر و ادات استفهام افاده ٔ معنی «هستند» کند و مخفف ِ: «استند» باشد مرکب از: است + ند. در آخر اسماء چنانکه : اخترانند آسمانشان جایگاه هفت تابنده روان در دو و داه . رودکی . مردم نبودصورت مردم حکمااند دیگر خس و خارند و قماشات دغااند. ناصرخسرو. در آخر صفات چنانکه : کجا تور و سلم و فریدون کجاست همه ناپدیدند با خاک راست . فردوسی . جان و خرد از مرد جدایند و نهانند پیدا نتوان کرد مر این جفت نهان را. ناصرخسرو. در آخر ضمایر چنانکه : بخت و دولت چو پیشکار تواند نصرت و فتح پیشیار تو باد. رودکی . همان پرگزندان که نزد تواند که تیره شبان اورمزدتواند. فردوسی . بروز بزم ز بهر وی اند دوست نواز بروز رزم ز بهر وی اند دشمن مال . سوزنی . در آخر ادات استفهام چنانکه : چه اند این لشکر تازنده هموار که اند این هفت سالاران لشکر. ناصرخسرو. گر مار نه ای مردمی از بهر چرا اند مؤمن ز تو ناایمن و ترسا ز تو ترسا. ناصرخسرو. یاران صبوحیم کجااند تا درد سر خمار گویم . سعدی (خواتیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اند اینجا را کلیک کنید

هم معنی اند

آباد: 1 برپا، دایر، معمور 2 پررونق 3 پیشرفته، توسعه‌یافته، مترقی 4 تندرست، سالم 5 بسامان، منظم 6 غنی، مرفه و 1 خراب، متروک، ویران 2 بی‌رونق 4 عقب‌مانده
آخربین: عاقبت‌اندیش، عاقبت‌نگر، مال‌اندیش
آرمان: 1 ایده، ایده‌آل، شعار، مرام، هدف 2 نصب‌العین 3 آرزو، امید 4 اندوه، حسرت، غم
آزردن: آزاردادن، اذیت‌کردن، افسردن، خستن، رنجاندن و نواختن
آزرده: افسرده، اندوهگین، دلتنگ، دلگیر، رنجیده، غمگین، غمناک، مجروح، مکدر، ملول، نژند و شاد


ترجمه اند

شش انداز: backgammon player
عقب مانده: backwards
مانده: balance
سنگ انداز: ballista
باند: band


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اند

سخن حجازی: چه بسا آن كه به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.
سخن میلان كوندرا: بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبك، «دشوار » كنیم، هر رمانی كه شایستگی این كلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی كافی دشوار است.
سخن بزرگمهر: بخشنده ی نیكخوی آن كسی است كه جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردی است كه بخشنده بر آن كسی كه چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد.
سخن هامرلینگ: هر چند سراب امید ما را می فریبد، اما دست كم دوره زندگی ما را با خوشی به پایان می رساند.
سخن ارد بزرگ: اگر نتوانیم به خاندان خویش آرایشی سامان یافته دهیم، همیشه در خانه ایی بی حصار زندگی می كنیم.

گفت دلقک با فغان و با خروش *** صاحبا در خون این مسکین مکوش‏
بس گمان و وهم آید در ضمیر *** کآن نباشد حق و صادق اى امیر
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ است اى وزیر *** نیست استم راست خاصه بر فقیر
شه نگیرد آن که مى‏رنجاندش *** از چه گیرد آن که مى‏خنداندش‏
گفت صاحب پیش شه جا گیر شد *** کاشف این مکر و این تزویر شد
گفت دلقک را سوى زندان برید *** چاپلوس و زرق او را کم خرید
مى‏زنیدش چون دهل اشکم تهى *** تا دهل‏وار او دهدمان آگهى‏
تر و خشک و پر و تى باشد دهل *** بانگ او آگه کند ما را ز کل‏
تا بگوید سر خود از اضطرار *** آن چنان که گیرد این دلها قرار
چون طمانینه‏ست صدق با فروغ *** دل نیارامد به گفتار دروغ‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اند

اند. [ اَ ](عدد مبهم ) شمار مجهول از سه تا نه . (از برهان قاطع) (از غیاث اللغات ) (از هفت قلزم ) (از جهانگیری ) (از انجمن آرا). شمار نامعلوم از سه تا نه . (از ناظم الاطباء). عددی مبهم از سه تا نه .

معنی انخی

انخی . [ اَ خا ] (ع ن تف ) متکبرتر. - امثال : انخی من دیک . (یادداشت مؤلف ) .

معنی انخناق

انخناق . [ اِ خ ِ ] (ع مص ) خپه شدن . (ناظم الاطباء).گلو گرفته شدن . (آنندراج ). خبه شدن . (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی ). خوه شدن . (تاج المصادر بیهقی ). انخنقت الشاة؛ خبه شد گوسپند از خود. (منتهی

معنی اند

اند. [ اَ ] (اِ) گلابه و کاه گل که بر بام و دیوار مالند. || غیبت و بدگویی . || رؤیای صادق . || کسی که بر بام و دیوار کاه گل میمالد. (ناظم الاطباء). و رجوع به اندا شود.

معنی اند

اند. [ اَ / َ-َن ْ ] (پسوند)مزید مؤخر امکنه : زرند، مرند، هرند، اشفند، اشند، پشند، برزند، سهند، کرند، اتسند. (یادداشت مؤلف ).

معنی انداء

انداء. [ اِ ] (ع مص ) افزون شدن . || میان دو نوبت آب ، چرانیدن شتر را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || نمناک و تر گردانیدن . تر کردن چیزی را. (از اقرب الموارد). نمگن کردن . (یادداشت مؤلف

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: