مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اندری


معنی اندری

اندری . [ اَ دَ ] (ع ص نسبی ) منسوب به اندر که دهی است قریب حلب . ج ، اَندَریّون و قول عمروبن کلثوم : الاهبی بصحنک فاصبحینا و لاتبقی خمور الاندرینا نسب الخمرالی اهل القریة؛ ای خمورالاندریین فاجتمعت ثلاث یأات فخففها ضرورةً او جمع الاندری اندرون کما قال الاشعرون و الاعجمون . (منتهی الارب ). منسوب به اندر که دهی است از حلب . ج ، اندرون و اندریون و اندریین . (ناظم الاطباء). || رسن ستبر درشت . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء). و رجوع به اندرین شود.

معنی اندری- ترجمه اندری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اندری اینجا را کلیک کنید

هم معنی اندری

فهم: ادراک، استنباط، اندریافت، درک، دریافت، دریافت، شعور، مشعر، هوش


ترجمه اندری

اندری: locative


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اندری


تا خیال و فکر خوش بر وى زند *** فکر شیرین مرد را فربه کند
جانور فربه شود لیک از علف *** آدمى فربه ز عز است و شرف‏
آدمى فربه شود از راه گوش *** جانور فربه شود از حلق و نوش‏
گفت آن خاتون از این ننگ مهین *** خود دهانم کى بجنبد اندرین‏
این چنین ژاژى چه خایم بهر او *** گو بمیر آن خائن ابلیس خو
گفت خواجه نى مترس و دم دهش *** تا رود علت از او زین لطف خوش‏
دفع او را دلبرا بر من نویس *** هل که صحت یابد آن باریک ریس‏
چون بگفت آن خسته را خاتون چنین *** مى‏نگنجید از تبختر بر زمین‏
زفت گشت و فربه و سرخ و شکفت *** چون گل سرخ و هزاران شکر گفت‏
گه گهى مى‏گفت اى خاتون من *** که مبادا باشد این دستان و فن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اندریه

اندریه . [ اَ دَ ی َ / ی ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش فیروزکوه شهرستان دماوند با 780 تن سکنه . آب آن از رودخانه قزقانچای و محصول آن غلات و بنشن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی اندرونیا

اندرونیا. [ ] (اِ) نوعی از هیوفاریقون . (از تذکره ٔ داود ضریرانطاکی ص 63).

معنی اندریافت

اندریافت . [ اَ دَ ] (مص مرکب ) دریافت . ادراک . (فرهنگ فارسی معین ). وجدان . قوه ٔ مدرکه . (یادداشت مؤلف ): و با آنکه کمال معقولات اندروی (نفس ) نیست دردمنداست و به آن کمالی که دارد خوشی یابست بطبع

معنی اندز

اندز. [ اَ دِ ] (اِ) تسمه ای جهت اندازه گرفتن . (ناظم الاطباء).

معنی اندرون رفتن

اندرون رفتن . [ اَ دَ رَ ت َ ](مص مرکب ) داخل شدن . درون (اطاق ،خانه ) رفتن . || به حیاط اندرونی رفتن . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی اندریاب

اندریاب . [ اَ دَ ] (اِ مرکب ) حس . حاسه . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: