مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اندخسیده


معنی اندخسیده

اندخسیده . [ اَ دَ دَ/ دِ ] (ن مف ) مُلتجی ̍. پناهنده . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اندخسیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی اندخسیده


ترجمه اندخسیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اندخسیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اندخسو

اندخسو. [ اَ دَ ] (ص ، اِ) اندخس . (ناظم الاطباء). تباه . (مؤید الفضلاء) . و رجوع به اندخس شود.

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (پساوند) افاده ٔ معنی غیریت می کندچون با مادر و پدر و خواهر و برادر ترکیب کنند همچومادراندر و پدراندر و خواهراندر و برادراندر. (برهان قاطع). افاده ٔ معنی غیریت میکند چنانکه مادراندر وپ

معنی اندخ

اندخ . [ اَ دَ ] (ع ص ) گول کم سخن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج ).

معنی اندخس

اندخس . [ اَ دَ ] (ص ) حمایت کننده و پشت وپناه . (برهان قاطع) (از فرهنگ فارسی معین ). حمایت کننده . (ناظم الاطباء). پشتیبان . پشتیوان . حامی . (فرهنگ فارسی معین ). پناه و حامی . (انجمن آرا) (آنندراج )

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (ع اِ) خرمن یا خرمن گندم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خرمن گاه . (مهذب الاسماء). ج ، انادر. (ناظم الاطباء).

معنی اندخواره

اندخواره . [ اَ خوا / خا رَ / رِ ] (اِ) جای پناه و محل و تحصن و حصار. (ازشعوری ج 1 ورق 130 ب ) .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: