مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اندخسیده


معنی اندخسیده

اندخسیده . [ اَ دَ دَ/ دِ ] (ن مف ) مُلتجی ̍. پناهنده . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اندخسیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی اندخسیده


ترجمه اندخسیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اندخسیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (ع ن تف ) نادرتر و کمیاب تر. (ناظم الاطباء).

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (ع اِ) خرمن یا خرمن گندم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خرمن گاه . (مهذب الاسماء). ج ، انادر. (ناظم الاطباء).

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (اِخ ) دهی بریک شباروز از حلب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نام شهری است بشام . (مهذب الاسماء).

معنی اندر

اندر. [ اَ دَ ] (اِخ ) قصبه ای ... در طارم علیاست حمداﷲ مستوفی نویسد: در اول آنجا [ در طارمین ] شهری فیروزآباد نام بزمین طارم سفلی دارالملک بود اکنون بکلی خرابست و قصبه ٔ اندر بطارم علیاشهرستان آنجا ش

معنی اندخال

اندخال . [ اِ دِ ] (ع مص ) درآمدن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). غیرفصیح است و جز در شعر نیامده . (از اقرب الموارد).

معنی اندخسان

اندخسان . [ اَ دَ ] (نف ، ق ) در حال اندخسیدن . (یادداشت مؤلف ). رجوع به اندخسیدن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: