مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی انداخت کردن


معنی انداخت کردن

انداخت کردن . [ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) اندیشه کردن . قصد کردن . نقشه کشیدن : آنگه این هرسه ملعون بایکدیگر بنشستند پنهان از همه ٔ جهان و انداخت کردند که هر یکی بولایتی دیگر شوند و دعوی دیگر کنند. (کتاب النقض ص 324). تا بعهد سلطان سعید ملک شاه نوراﷲ قبره که این قوم شوم در دیار قهستان ظاهر شدند و پنهان انداخت و تمهیدالحاد میکردند. (کتاب النقض ص 332).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد انداخت کردن اینجا را کلیک کنید

هم معنی انداخت کردن


ترجمه انداخت کردن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه انداخت کردن


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: