مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی انجل


معنی انجل

انجل . [ اَ ج َ ] (ع ص ) فراخ چشم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات ). یقال : رجل انجل . ج ، نُجل و نِجال . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || فراخ ، پهن دراز از هرچیزی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد انجل اینجا را کلیک کنید

هم معنی انجل


ترجمه انجل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه انجل


در مزارع طالب دخلى که نیست *** در مغارس طالب نخلى که نیست‏
در مدارس طالب علمى که نیست *** در صوامع طالب حلمى که نیست‏
هستها را سوى پس افکنده‏اند *** نیستها را طالبند و بنده‏اند
ز انکه کان و مخزن صنع خدا *** نیست غیر نیستى در انجلا
پیش از این رمزى بگفتستیم از این *** این و آن را تو یکى بین دو مبین‏
گفته شد که هر صناعت گر که رست *** در صناعت جایگاه نیست جست‏
جست بنا موضعى ناساخته *** گشته ویران سقفها انداخته‏
جست سقا کوزه‏اى کش آب نیست *** و آن دروگر خانه‏اى کش باب نیست‏
وقت صید اندر عدم بد حمله شان *** از عدم آن گه گریزان جمله شان‏
چون امیدت لاست زو پرهیز چیست *** با انیس طمع خود استیز چیست‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی انجکک

انجکک . [ اَ ج ُ ک َ ] (اِ) دانه ای باشد سیاه شبیه بدانه ٔ امرود و مغز سفید دارد و آنرا بخورند. خاصیتش آن است که هرچند فراش خیال جاروب سنبل برجل خرسک ریش زند از پوست آن پاک نتوان کرد. (برهان قاطع) .

معنی انجم

انجم . [ اَ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ نجم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). ستارگان . اختران . ستاره ها. اخترها : خجل گشتند انجم پاک چون پوشیده رویانی که مادرشان ببیند روی بگشاده مفاجایی . ناصرخ

معنی انجک

انجک . [ اُ ج ُ ] (اِ) خطمی . (ناظم الاطباء). و رجوع به انجکک شود.

معنی انجم

انجم . [ اَ ج ِ ] (اِ) خرد و عقل . (ناظم الاطباء). ورجوع به انجم داد شود . - پادشاه انجم سپاه ؛ پادشاهی که عقل و خرد سپاه اوست . (ناظم الاطباء) .

معنی انجلاب

انجلاب . [ اِ ج ِ ] (ع مص ) کشیده شدن از جایی بجایی دیگر. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رانده شدن . انسیاق . (از اقرب الموارد).

معنی انجم افشردن

انجم افشردن . [ اَ ج ُ اَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) استوار و محکم کردن . (آنندراج ). نیک محکم کردن و مضبوط ساختن . (ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیبات انجم شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: