مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اناویض


معنی اناویض

اناویض . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ نوض . (اقرب الموارد). ج ِ انواض . جج ِ نوض . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). رجوع به نوض و انواض شود.

معنی اناویض- ترجمه اناویض برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اناویض اینجا را کلیک کنید

هم معنی اناویض


ترجمه اناویض


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اناویضمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی انبابة

انبابة. [ اَم ْ ب َ ] (اِخ ) دهی است به ری و به مصر. (منتهی الارب ).

معنی انأی

انأی . [ اَ آ ] (ع ن تف ) دورتر: انأی ̍ من الکواکب . (مجمعالامثال میدانی ).

معنی انبا

انبا. [ اَم ْ ] (اِ)پدر مرشد در نصرانیت . (اعجمی ) (از اقرب الموارد).

معنی انب

انب . [ اَ ن َ ] (اِ) بادنجان . (برهان قاطع) (بحر الجواهر) (ناظم الاطباء). بافراط خوردن آن جذام و صداع و بی خوابی آورد، و بعضی گویند عربی است . (برهان قاطع) (از هفت قلزم ) (آنندراج ). معرب آن انبج است

معنی انانجرد

انانجرد. [ ] (اِخ ) نون گرد. دهی است از بخش دستجرد شهرستان قم با 771 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه ، انگور و بادام است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

معنی اناهید

اناهید. [ اَ ] (اِخ ) لقب عام ملوک گرگان است . (از ترجمه ٔ آثارالباقیه ٔ بیرونی از یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter