مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ام عریط


معنی ام عریط

ام عریط. [ اُم ْ م ِ ع ِ ی َ ] (ع اِ مرکب ) کژدم .(از المرصع) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).کنیه ٔ عقرب است . (از المنجد). || داهیه . (از المرصع). در المرصع ام العریط با الف و لام است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ام عریط اینجا را کلیک کنید

هم معنی ام عریط


ترجمه ام عریط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ام عریطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ام عزة

ام عزة. [ اُم ْ م ِ ع ِزْ زَ ] (ع اِ مرکب ) آهوی ماده . (از المرصع).

معنی ام عفاق

ام عفاق . [ اُم ْ م ِ ع َ / ع ِف ْ فا ] (ع اِ مرکب ) اِست . (المرصع) در اقرب الموارد عَفّاقَة به این معنی است .

معنی ام عرفجة

ام عرفجة. [ اُم ْ م ِ ع َ ف َ ج َ ] (ع اِ مرکب ) میش . (مهذب الاسماء).

معنی ام عثمان

ام عثمان . [ اُم ْ م ِ ع ُ ] (اِخ ) نام چند تن از زنان صحابی بوده . رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 258 و ریحانة الادب ج 6 ص 226 و خیرات حسان ج 2 ص 51 شود.

معنی ام عزمن

ام عزمن . [ اُم ْ م ِ ؟ ] (ع اِ مرکب ) اِست . (المرصع).

معنی ام عقبة

ام عقبة. [ اُم ْ م ِ ع َ ب َ ] (ع اِ مرکب ) شپش بزرگ . (از المرصع). شپش . (آنندراج ). || دیگ . || مرغ خانگی . (از المرصع).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: