مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ام سفیان


معنی ام سفیان

ام سفیان . [ اُم ْ م ِ س ُ ] (اِخ ) نام دو تن از زنان صحابی بوده است . رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 239 و 240 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ام سفیان اینجا را کلیک کنید

هم معنی ام سفیان


ترجمه ام سفیان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ام سفیانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ام سمحة

ام سمحة. [ اُم ْ م ِ س َ ح َ ] (ع اِ مرکب ) ماده بز. (المرصع).

معنی ام سماک

ام سماک . [ اُم ْ م ِ س َ م ما ] (اِخ ) کنیه ٔ چندتن از زنان صحابی بود. رجوع به الاصابة فی تمییز الصحابة ج 8 ص 244 شود.

معنی ام سلمة

ام سلمة. [ اُم ْ م ِ س َ ل َ م َ ](ع اِ مرکب ) فاتحه . || دنیا. (المرصع).

معنی ام سعید

ام سعید. [ اُم ْ م ِ س َ ] (اِخ ) (سعدونه یاسعدویه ) دختر عصام حمیری از ادبای زنان اندلس بوده است . (از ریحانة الادب ج 6 ص 322). و رجوع به خیرات حسان ج 2 ص 65 و در منثور ص 53 و تذکرةالخواتین ص 41 شود.

معنی ام سلعاتة

ام سلعاتة. [ اُم ْ م ِ ؟ ] (ع اِ مرکب ) دنیا. (المرصع).

معنی ام سلمة

ام سلمة. [ اُم ْ م ِ س َ ل َم َ ] (اِخ ) یکی از دختران علی بن ابوطالب (ع ) بود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: