مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امین داشتن


معنی امین داشتن

امین داشتن . [ اَ ت َ ] (مص مرکب ) ایتمان . (تاج المصادر بیهقی ). مورد اعتماد داشتن . رازدار شمردن : ترا من خردمند پنداشتم باسرار ملکت امین داشتم . سعدی . و رجوع به امین شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امین داشتن اینجا را کلیک کنید

هم معنی امین داشتن


ترجمه امین داشتن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امین داشتنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امین جندی

امین جندی . [ اَ ن ِ ج ُ ] (اِخ ) شیخ امین بن خالدبن محمدبن احمد جندی . شاعر عرب و از بزرگان شهر حمص بود. در این شهر متولد شد و در همانجا درگذشت (1257 هَ .ق .). (ازاعلام زرکلی چ 1 ص 128). و رجوع به هم

معنی امین تبریزی

امین تبریزی . [ اَ ن ِ ت َ ] (اِخ ) زرگر و شاعر قرن دهم هجری بود. او راست : امروز کرده غنچه بسی گفتگوی ما زآن گفتگو شکفته گل آرزوی ما. صبر از رخ او در دل بیچاره ندارم جز دادن جان در غم او چاره ندار

معنی امین گشتن

امین گشتن . [ اَ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) امین شدن : چو دیدم که در دیر گشتم امین نگنجیدم از خرمی برزمین . (بوستان ).

معنی امین شمردن

امین شمردن . [ اَ ش ِ / ش ُ م َ/ م ُ دَ ] (مص مرکب ) امانت دار پنداشتن : چون شمارندش امین و رازدان دام دیگرگون نهم در پیششان . مولوی .

معنی امین عظیم آبادی...

امین عظیم آبادی . [ اَ ن ِ ع َ ] (اِخ ) مولانا محمدامین اﷲ عظیم آبادی . از دانشمندان هندی و شاعر فارسی گوی بود و بنا بنوشته ٔ صاحب تذکره ٔ روز روشن در مدرسه ٔ عالی انگلیسی در کلکته اوقات صرف می کرده .

معنی امین خوانساری

امین خوانساری . [ اَ ن ِ خوا / خا ] (اِخ ) قاضی امین . قاضی خوانسار و شاعر بود. (قرن 11 هجری ). از اوست : مرا دردی ز دل بیرون نکردی که صد درد دگر افزون نکردی بسویم یک نگاه از گوشه ٔ چشم نکردی تا دل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: