مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امکان اخس


معنی امکان اخس

امکان اخس . [ اِ ن ِ اَ خ َس س ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (قاعده ...) قاعده ای است . که صدرا در مقابل قاعده ٔ امکان اشرف وضع کرده است . (از فرهنگ علوم عقلی ، سجادی ص 90). و رجوع به امکان اشرف شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امکان اخس اینجا را کلیک کنید

هم معنی امکان اخس


ترجمه امکان اخس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امکان اخسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امکان پذیری

امکان پذیری . [ اِ پ َ ] (حامص مرکب ) قابلیت امکان . ممکنیت . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی امکار

امکار. [ اِ ] (ع مص ) فریب دادن کسی را. (از اقرب الموارد). || مجازات کردن خدا کسی را بمکر. (از اقرب الموارد) . و رجوع به مکر شود.

معنی امقیدورس

امقیدورس . [ ] (اِخ ) سریانی می دانسته واز مفسران کتابهای ارسطو بوده است . رجوع به الفهرست ابن الندیم ص 351 و 355 و تاریخ الحکماء قفطی شود.

معنی امکان داشتن

امکان داشتن . [ اِ ت َ ] (مص مرکب ) ممکن بودن : خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان . سعدی . ز من صبر بی او توقع مدار که با او هم امکان ندارد قرار. (بوستان ).

معنی امقیدورس

امقیدورس . [ اُ ] (اِخ ) الَ .... الاصغر فیلسوف نوافلاطونی قرن پنجم و ششم که بخصوص در آثار افلاطون سعی داشت . شرح او بر سوفسطس افلاطون بعربی درآمد. وی کتاب القیبیادس و غورجیاس و فاذن و فلبس افلاطون

معنی امکانات

امکانات . [ اِ ] (ع اِ) ج ِ امکان : با جمیع امکانات . (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به امکان شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: