مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امراس


معنی امراس

امراس . [ اِ ] (ع مص ) بجای مجری بازگردانیدن رسن بکره (چرخ چاه ) را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). بجای خود درآوردن رسن چرخ چاه را. (از اقرب الموارد). || میان بکره و قعو افکندن رسن را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). از لغات اضداد است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امراس اینجا را کلیک کنید

هم معنی امراس


ترجمه امراس


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امراسمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امراش

امراش . [ اَ] (اِخ ) نام محلی است . رجوع به معجم البلدان شود.

معنی امراع

امراع . [ اِ ] (ع مص ) گیاه ناک شدن جای . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). پر گیاه شدن جای وادی . (از اقرب الموارد). و از آن است : امرع وادیه و اجنی حلبه . (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب )

معنی امرار

امرار. [ اَ ] (ع اِ) جج ِ مِرَّة. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به مِرَّة شود. || ج ِ مُرّة. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به مُرَّة شود. || ج ِ مُرّ. (

معنی امراخ

امراخ . [ اِ ] (ع مص ) تنک گردانیدن خمیر را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تنک کردن خمیر. (تاج المصادر بیهقی ). بسیار کردن آب خمیر تا رقیق شود. (از اقرب الموارد). نرم و تنک گردانیدن خمیر را و بسیار آ

معنی امراق

امراق . [ اَ ] (اِ) کلمه ٔ ترکی است بمعنی معشوق . (یادداشت مؤلف ) : ای ترک نازنین که دل افروز و دلکشی ایناق دلربایی و امراق اینشی . (وصاف )

معنی امراج

امراج . [ اَ ] (اِخ ) موضعی است در شعر اسودبن یعفر: بالجو فالامراج حول مر امر فبضارج فقصیمة الطراد. (از معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: