مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امراح


معنی امراح

امراح . [ اِ ] (ع مص ) فیرنده و شادمان گردانیدن . گویند: امرحه الکلأ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). شادمانه گردانیدن . (مصادر زوزنی ). دنیده گردانیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امراح اینجا را کلیک کنید

هم معنی امراح


ترجمه امراح


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امراحمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امراش

امراش . [ اَ] (اِخ ) نام محلی است . رجوع به معجم البلدان شود.

معنی امرار

امرار. [ اَ ] (ع اِ) جج ِ مِرَّة. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به مِرَّة شود. || ج ِ مُرّة. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به مُرَّة شود. || ج ِ مُرّ. (

معنی امراض

امراض . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ مرض . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ناخوشیها. بیماریها. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). - امراض اطفال ؛ بیماریهای کودکان . - امراض جلدی ؛ بیماریهایی که در پوست پیدا

معنی امراب

امراب . [ اَ ] (اِخ ) از دههای لاریجان است . (از سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 114 متن انگلیسی و ص 154 ترجمه ٔ فارسی ).

معنی امراءة المسلسلة

امراءة المسلسلة. [ اِ رَ ءَ تُل ْ م ُ س َ س َ ل َ ](اِخ ) (سحابی ) یکی از بزرگترین سحابیهای آسمان است .(از کتاب هیئت تألیف سرتیب سیدباقر هیوی ص 129). و رجوع به امراءة المسلسلة (صورت فلکی ) و سحابی شو

معنی امرات

امرات . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ مرت . دشتهای بی گیاه . (از منتهی الارب )(از اقرب الموارد) (آنندراج ). و رجوع به مرت شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: