مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امراءةالمسلسلة


معنی امراءةالمسلسلة

امراءةالمسلسلة. [ اِ رَ ءَ تُل ْ م ُ س َ س َ ل َ ] (اِخ ) (صورت فلکی ) یکی از صور فلکی است که بین صورت فرس اعظم و صورت بر ساوش قرار دارد و سه کوکب از فرس اعظم و یک کوکب از امراءة المسلسلة مجموعاًچهارگوشه ای تشکیل می دهند که آنرا مربع فرس یا قطع الفرس گویند و این چهار کوکب از کواکب قدر اول هستند.(از کتاب هیئت ، تألیف سرتیپ سیدباقر هیوی ص 123).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امراءةالمسلسلة اینجا را کلیک کنید

هم معنی امراءةالمسلسلة


ترجمه امراءةالمسلسلة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امراءةالمسلسلة


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: