مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امتیاز زعفرانی


معنی امتیاز زعفرانی

امتیاز زعفرانی . [ اِ زِ زَ ف َ ] (اِخ ) از شاعران است . رجوع به تذکره ٔ شمع انجمن تألیف سید محمد صدیق حسن خان بهادر چ هندوستان 1293 هَ . ق . و فرهنگ سخنوران شود.

معنی امتیاز زعفرانی- ترجمه امتیاز زعفرانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امتیاز زعفرانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی امتیاز زعفرانی


ترجمه امتیاز زعفرانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امتیاز زعفرانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امثال

امثال . [ اَ ] (اِخ ) زمینهای چندی شبیه بهم و کوهستانی در نزدیکی بصره . (ازمراصد الاطلاع ) (از منتهی الارب ) (از معجم البلدان ).

معنی امتی

امتی . [ اُم ْ م َ ] (اِخ ) مولانا... از شاعران قرن دهم و یازدهم بود. رجوع به عرفات العاشقین تألیف تقی الدین اوحدی حسینی کازرونی و فرهنگ سخنوران شود.

معنی امتیاز دادن

امتیاز دادن . [ اِ دَ ] (مص مرکب ) جدا کردن و برتری نهادن : کج نظر سود و زیان را امتیازی داده است هرچه را احول دو می بیند برِ دانا یکی است . کلیم (از آنندراج ). ای شه ملک دلبری عرض سپاه ناز ده می

معنی امتیاز یافتن

امتیاز یافتن . [ اِ ت َ ] (مص مرکب ) برتری یافتن . رجحان داشتن .

معنی امتیار

امتیار. [ اِ ] (ع مص ) شمشیربرکشیدن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج )(ناظم الاطباء) . || خواربار آوردن جهت کسی . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). خواربار آو

معنی امتیاز آوردن

امتیاز آوردن . [ اِ وَ / وُ ] (مص مرکب ) بدست آوردن نمره هایی در یکی از انواع ورزش . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به امتیاز شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: