مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الیت


معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جورج اگوست . ژنرال انگلیسی (1717 - 1790 م .). وی از جبل الطارق بر ضد قوای فرانسه و اسپانیا دفاع کرد.

معنی الیت- ترجمه الیت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الیت اینجا را کلیک کنید

هم معنی الیت

سال : 1 واحد زمان ( 563 روز، دوازده ماه)، عام، سنه 2 پایه، کلاس، دانشپایه 3 طول عمر، سن، زاد، عمر 4 دوره فعالیت(سازمان، موسسه) 5 تاریخ 6 مراسم سال‌روزدرگذشت 7 ساج 8 چوب ساج 9 کشتی، جهاز
سخت‌کوشی : پرتلاشی، جدیت، جهد، فعالیت و تن‌آسایی
تشریفات : 1 آداب، اتیکت 2 تجمل، تکلف 3 فرمالیته 4 مراسم
تعطیل شدن : 1 منحل‌شدن، برچیده شدن 2 متوقف شدن (کار، فعالیت)
تعطیل کردن : 1 منحل کردن، برچیدن، بستن 2 متوقف کردن (کار، فعالیت)


ترجمه الیت

بدون فعالیت: inactive
عدم فعالیت: inactivity
بدون فعالیت: inactivity
درحال فعالیت: on stream
فعالیت کننده: operant


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الیت

سخن آبراهام لینكلن: قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشكار می شود كه نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و كشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن نیچه: بخش بزرگ فعالیت فكری ما بی خبر از ما و ناآگاهانه رخ می دهد.
سخن آرتور شوپنهاور: ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.

تا بدین شیوه همه جمع آمدند *** گردن ایشان بدین حیلت زدند
شومى آن که سوى بانگ نماز *** داعى اللَّه را نبردندى نیاز
دعوت مکارشان اندر کشید *** الحذر از مکر شیطان اى رشید
بانگ درویشان و محتاجان بنوش *** تا نگیرد بانگ محتالیت گوش‏
گر گدایان طامعند و زشت خو *** در شکم خواران تو صاحب دل بجو
در تگ دریا گهر با سنگهاست *** فخرها اندر میان ننگهاست‏
پس بجوشیدند اسرائیلیان *** از پگه تا جانب میدان دوان‏
چون به حیلتشان بمیدان برد او *** روى خود بنمودشان بس تازه رو
کرد دل دارى و بخششها بداد *** هم عطا هم وعده‏ها کرد آن قباد
بعد از آن گفت از براى جانتان *** جمله در میدان بخسبید امشبان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الیة

الیة. [ اُل ْ ی َ ] (اِخ ) نام دیهی بزرگ ازنواحی اشبیلیه واقع در اندلس . (از معجم البلدان ).

معنی الیة

الیة. [ اَل ْ ی َ ] (ع اِ) دنب و سرین یا پیه و گوشت سرین . ج ، اَلیات ، اَلایا. تثنیه ٔ آن اَلیان بی تاء. (منتهی الارب ). گوشت یا پیهی که بر عَجُز گرد آید. (از بحر الجواهر). عجیزة. (اقرب الموارد). ||

معنی الیزابت

الیزابت . [ اِ ب ِ ] (اِخ ) ملکه ٔ اتریش . در مونیخ بدنیا آمد و در ژنو بقتل رسید (1837-1898م .). پرنسس باویر و زن فرانسوا ژوزف بود.

معنی الیانیة

الیانیة. [ اِل ْ نی ی َ ] (اِخ ) نام فرقه ای از فرق میان عیسی و محمد صلوات اﷲ علیهما. (از فهرست ابن الندیم ).

معنی الیز

الیز. [ اَ ] (اِ) جفته و لگد انداختن اسب و استر و سایر ستور. (ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). آلیز. (برهان قاطع). رجوع به آلیز شود.

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جان . ملقب به حواری هندیان . مبلغ مذهبی پروتستان در آمریکا. وی در ویلفرد انگلستان بدنیا آمد (1604-1690 م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: