مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الیت


معنی الیت

الیت . [ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهستان بخش کلاردشت شهرستان نوشهر واقع در 32 هزارگزی باختری مرزان آباد و 12 هزارگزی جنوب باختر شوسه ٔ چالوس - تهران . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 380 تن شیعه هستند که به لهجه ٔ گیلکی فارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، ارزن و لبنیات و شغل مردم زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. زمستانها برای تعلیف احشام به قشلاق زوات چالوس میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی الیت- ترجمه الیت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الیت اینجا را کلیک کنید

هم معنی الیت

سال : 1 واحد زمان ( 563 روز، دوازده ماه)، عام، سنه 2 پایه، کلاس، دانشپایه 3 طول عمر، سن، زاد، عمر 4 دوره فعالیت(سازمان، موسسه) 5 تاریخ 6 مراسم سال‌روزدرگذشت 7 ساج 8 چوب ساج 9 کشتی، جهاز
سخت‌کوشی : پرتلاشی، جدیت، جهد، فعالیت و تن‌آسایی
تشریفات : 1 آداب، اتیکت 2 تجمل، تکلف 3 فرمالیته 4 مراسم
تعطیل شدن : 1 منحل‌شدن، برچیده شدن 2 متوقف شدن (کار، فعالیت)
تعطیل کردن : 1 منحل کردن، برچیدن، بستن 2 متوقف کردن (کار، فعالیت)


ترجمه الیت

بدون فعالیت: inactive
عدم فعالیت: inactivity
بدون فعالیت: inactivity
درحال فعالیت: on stream
فعالیت کننده: operant


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الیت

سخن آبراهام لینكلن: قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشكار می شود كه نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و كشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن نیچه: بخش بزرگ فعالیت فكری ما بی خبر از ما و ناآگاهانه رخ می دهد.
سخن آرتور شوپنهاور: ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.

تا بدین شیوه همه جمع آمدند *** گردن ایشان بدین حیلت زدند
شومى آن که سوى بانگ نماز *** داعى اللَّه را نبردندى نیاز
دعوت مکارشان اندر کشید *** الحذر از مکر شیطان اى رشید
بانگ درویشان و محتاجان بنوش *** تا نگیرد بانگ محتالیت گوش‏
گر گدایان طامعند و زشت خو *** در شکم خواران تو صاحب دل بجو
در تگ دریا گهر با سنگهاست *** فخرها اندر میان ننگهاست‏
پس بجوشیدند اسرائیلیان *** از پگه تا جانب میدان دوان‏
چون به حیلتشان بمیدان برد او *** روى خود بنمودشان بس تازه رو
کرد دل دارى و بخششها بداد *** هم عطا هم وعده‏ها کرد آن قباد
بعد از آن گفت از براى جانتان *** جمله در میدان بخسبید امشبان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الیث

الیث . [ اَل ْ ی َ ] (ع ص ) دلیر. (ناظم الاطباء). شجاع . مؤنث : لَیثاء. ج ، لیث : هو الیث اصحابه ؛ یعنی او سختترین و چابکترین یاران خود است . (از اقرب الموارد).

معنی الیای

الیای . [ اِل ْ ] (اِخ ) پادشاه خزر. (فهرست ولف ). رجوع به الیاس (پیغمبر) و فهرست ولف شود.

معنی الیبسی

الیبسی . [ اِ ] (معرب ، اِ) بیضی در علم هندسه . (دزی ج 1).

معنی الیة

الیة. [ اَل ْ ی َ ] (اِخ ) نام آبی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). از آبهای متعلق به بنی سُلَیم ، و اصمعی «ابن الیة» آورده است . شاعر گوید: و من یتداع الجو بعد مناخنا و ارماحنا، یوم ابن الیة، یجهل کأنّ

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جورج اگوست . ژنرال انگلیسی (1717 - 1790 م .). وی از جبل الطارق بر ضد قوای فرانسه و اسپانیا دفاع کرد.

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) توماس ستیرنس . شاعر و ادیب انگلیسی . وی اصلاً آمریکایی بود و در سن لوئی به سال 1888م . بدنیا آمد. او راست : کتاب قتل در کلیسیا که در سال 1948 م . به اخذ جایزه ٔ نوبل نایل

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: