مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الیت


معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) توماس ستیرنس . شاعر و ادیب انگلیسی . وی اصلاً آمریکایی بود و در سن لوئی به سال 1888م . بدنیا آمد. او راست : کتاب قتل در کلیسیا که در سال 1948 م . به اخذ جایزه ٔ نوبل نایل شد.

معنی الیت- ترجمه الیت برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الیت اینجا را کلیک کنید

هم معنی الیت

سال : 1 واحد زمان ( 563 روز، دوازده ماه)، عام، سنه 2 پایه، کلاس، دانشپایه 3 طول عمر، سن، زاد، عمر 4 دوره فعالیت(سازمان، موسسه) 5 تاریخ 6 مراسم سال‌روزدرگذشت 7 ساج 8 چوب ساج 9 کشتی، جهاز
سخت‌کوشی : پرتلاشی، جدیت، جهد، فعالیت و تن‌آسایی
تشریفات : 1 آداب، اتیکت 2 تجمل، تکلف 3 فرمالیته 4 مراسم
تعطیل شدن : 1 منحل‌شدن، برچیده شدن 2 متوقف شدن (کار، فعالیت)
تعطیل کردن : 1 منحل کردن، برچیدن، بستن 2 متوقف کردن (کار، فعالیت)


ترجمه الیت

بدون فعالیت: inactive
عدم فعالیت: inactivity
بدون فعالیت: inactivity
درحال فعالیت: on stream
فعالیت کننده: operant


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الیت

سخن آبراهام لینكلن: قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشكار می شود كه نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و كشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن نیچه: بخش بزرگ فعالیت فكری ما بی خبر از ما و ناآگاهانه رخ می دهد.
سخن آرتور شوپنهاور: ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.

ولوله که کار نیمى راست شد *** شرطهایى که ز سوى ماست شد
خانه‏ها را روفتیم آراستیم *** زین هوس سر مست و خوش برخاستیم‏
ز آن طرف آمد یکى پیغام نى *** مرغى آمد این طرف ز آن بام نى‏
زین رسالات مزید اندر مزید *** یک جوابى ز آن حوالیتان رسید
نى و لیکن یار ما زین آگه است *** ز انکه از دل سوى دل لا بد ره است‏
پس از آن یارى که اومید شماست *** از جواب نامه ره خالى چراست‏
صد نشان است از سرار و از جهار *** لیک بس کن پرده زین در بر مدار
باز رو تا قصه‏ى آن دلق گول *** که بلا بر خویش آورد از فضول‏
پس وزیرش گفت اى حق را ستن *** بشنو از بنده‏ى کمینه یک سخن‏
دلقک از ده بهر کارى آمده‏ست *** راى او گشت و پشیمانش شده‏ست‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الیت

الیت . [ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهستان بخش کلاردشت شهرستان نوشهر واقع در 32 هزارگزی باختری مرزان آباد و 12 هزارگزی جنوب باختر شوسه ٔ چالوس - تهران . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 380 تن شی

معنی الیانات

الیانات . [ اَل ْ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَلیانَة. (اقرب الموارد). رجوع به الیانة و الیان شود.

معنی الیة

الیة. [ اَ لی ی َ ] (ع اِ) درنگ . تأخیر. اسم است از اَلَاءَ بمعنی درنگ کرد. (از متن اللغة). || (ص ) زن بسیار سوگندخورنده . مؤنث اَلی ّ. (ناظم الاطباء). رجوع به اَلی ّ و متن اللغة شود.

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جان . ملقب به حواری هندیان . مبلغ مذهبی پروتستان در آمریکا. وی در ویلفرد انگلستان بدنیا آمد (1604-1690 م .).

معنی الید

الید. [ اُ ل َی ْ ی ِ ] (ع ص مصغر) مصغر اَلَندَد است . (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به اَلَدّ و الندد شود.

معنی الیة

الیة. [ اِل ْ ی َ ] (ع اِ) جانب . گویند: جاء من الیة نفسه ؛ یعنی خودش آمدبی آنکه وادارش کنند. (از متن اللغة). در حدیث آمده : لایقام الرجل من مجلسه حتی یقوم من الیة نفسه ؛ ای من قبل نفسه من غیر أن یزع

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: