مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الیة


معنی الیة

الیة. [ اَل ْ ی َ ] (اِخ ) نام آبی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). از آبهای متعلق به بنی سُلَیم ، و اصمعی «ابن الیة» آورده است . شاعر گوید: و من یتداع الجو بعد مناخنا و ارماحنا، یوم ابن الیة، یجهل کأنّهم ُ مابین الیة غدوة و ناصفة الغراء هدی مجلل . نصر گوید: «الیة ابرق » از بلاد بنی اسد نزدیک اَجفُر است و آن را ابن الیة گویند، و نیز گوید: الیةالشاة ناحیتی نزدیک طَرَف است و این «طرف » چهل و اند میل از مدینه فاصله دارد، بعضی گفته اند الیه وادیی است در فسح الجابیه ، و فسح نیز وادیی در جانب عُرُنَّة است . (از معجم البلدان ). و رجوع بهمین کتاب شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی الیة

سال : 1 واحد زمان ( 563 روز، دوازده ماه)، عام، سنه 2 پایه، کلاس، دانشپایه 3 طول عمر، سن، زاد، عمر 4 دوره فعالیت(سازمان، موسسه) 5 تاریخ 6 مراسم سال‌روزدرگذشت 7 ساج 8 چوب ساج 9 کشتی، جهاز
سخت‌کوشی : پرتلاشی، جدیت، جهد، فعالیت و تن‌آسایی
تشریفات : 1 آداب، اتیکت 2 تجمل، تکلف 3 فرمالیته 4 مراسم
تعطیل شدن : 1 منحل‌شدن، برچیده شدن 2 متوقف شدن (کار، فعالیت)
تعطیل کردن : 1 منحل کردن، برچیدن، بستن 2 متوقف کردن (کار، فعالیت)


ترجمه الیة

بدون فعالیت: inactive
عدم فعالیت: inactivity
بدون فعالیت: inactivity
درحال فعالیت: on stream
فعالیت کننده: operant


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الیة

سخن آبراهام لینكلن: قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشكار می شود كه نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و كشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن نیچه: بخش بزرگ فعالیت فكری ما بی خبر از ما و ناآگاهانه رخ می دهد.
سخن آرتور شوپنهاور: ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.

ولوله که کار نیمى راست شد *** شرطهایى که ز سوى ماست شد
خانه‏ها را روفتیم آراستیم *** زین هوس سر مست و خوش برخاستیم‏
ز آن طرف آمد یکى پیغام نى *** مرغى آمد این طرف ز آن بام نى‏
زین رسالات مزید اندر مزید *** یک جوابى ز آن حوالیتان رسید
نى و لیکن یار ما زین آگه است *** ز انکه از دل سوى دل لا بد ره است‏
پس از آن یارى که اومید شماست *** از جواب نامه ره خالى چراست‏
صد نشان است از سرار و از جهار *** لیک بس کن پرده زین در بر مدار
باز رو تا قصه‏ى آن دلق گول *** که بلا بر خویش آورد از فضول‏
پس وزیرش گفت اى حق را ستن *** بشنو از بنده‏ى کمینه یک سخن‏
دلقک از ده بهر کارى آمده‏ست *** راى او گشت و پشیمانش شده‏ست‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جورج اگوست . ژنرال انگلیسی (1717 - 1790 م .). وی از جبل الطارق بر ضد قوای فرانسه و اسپانیا دفاع کرد.

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جورج . نام مستعار مری آن اوانس . زن رمان نویس و رئالیست انگلیسی (1819-1880م .). او راست : رمانهای ادم بد ، سایلس مارنر ،آسیاب در فلاس و جز آن .

معنی الیة ابرق

الیة ابرق . [ اَل ْ ی َ ت ُ اَ رَ ] (اِخ ) رجوع به الیة (اِخ ) شود.

معنی الیة

الیة. [ اِل ْ ی َ ] (ع اِ) جانب . گویند: جاء من الیة نفسه ؛ یعنی خودش آمدبی آنکه وادارش کنند. (از متن اللغة). در حدیث آمده : لایقام الرجل من مجلسه حتی یقوم من الیة نفسه ؛ ای من قبل نفسه من غیر أن یزع

معنی الیة

الیة. [ اَ لی ی َ ] (اِخ ) نصر گوید: این نام در شعر آمده است و من نمیدانم که نام جایی است یاهمان اَلیَة است و بسبب ضرورت ، لام مکسور و یاء مشددشده است . (از معجم البلدان ). رجوع به اَلیَة شود.

معنی الیزابت

الیزابت . [ اِ ب ِ ] (اِخ ) هنگری (مجارستان ). از زنان مقدس مسیحیان ، دختر آندره ٔ دوم پادشاه مجارستان و همسر لویی چهارم پادشاه تورینژ (1207-1231م .).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<