مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الیة


معنی الیة

الیة. [ اَل ْ ی َ ] (ع اِ) دنب و سرین یا پیه و گوشت سرین . ج ، اَلیات ، اَلایا. تثنیه ٔ آن اَلیان بی تاء. (منتهی الارب ). گوشت یا پیهی که بر عَجُز گرد آید. (از بحر الجواهر). عجیزة. (اقرب الموارد). || گوشت بن انگشت نر. (منتهی الارب ). گوشتی که در ضره ٔ (گوشت بن انگشت خرد) انگشت ابهام است . (از بحر الجواهر). گوشتی که در اصل ابهام باشد و آنچه در باطن کف مقابل خنصر بوجود آید ضرة است . (از اقرب الموارد). و رجوع به الیةالکف شود. || گوشت موشک ساق . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ). عضله ٔ ساق . (از متن اللغة). || گرسنگی . مجاعة. || پاره ای از پیه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از متن اللغة). - الیةالحافر ؛ دنباله ٔ سنب ستور. (منتهی الارب ). الیةالحافر؛ مؤخره . (اقرب الموارد). - الیةالحمل ؛ پروین (ستاره ). ثریا. (دزی ج 1).

معنی الیة- ترجمه الیة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الیة اینجا را کلیک کنید

هم معنی الیة

سال : 1 واحد زمان ( 563 روز، دوازده ماه)، عام، سنه 2 پایه، کلاس، دانشپایه 3 طول عمر، سن، زاد، عمر 4 دوره فعالیت(سازمان، موسسه) 5 تاریخ 6 مراسم سال‌روزدرگذشت 7 ساج 8 چوب ساج 9 کشتی، جهاز
سخت‌کوشی : پرتلاشی، جدیت، جهد، فعالیت و تن‌آسایی
تشریفات : 1 آداب، اتیکت 2 تجمل، تکلف 3 فرمالیته 4 مراسم
تعطیل شدن : 1 منحل‌شدن، برچیده شدن 2 متوقف شدن (کار، فعالیت)
تعطیل کردن : 1 منحل کردن، برچیدن، بستن 2 متوقف کردن (کار، فعالیت)


ترجمه الیة

بدون فعالیت: inactive
عدم فعالیت: inactivity
بدون فعالیت: inactivity
درحال فعالیت: on stream
فعالیت کننده: operant


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الیة

سخن آبراهام لینكلن: قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشكار می شود كه نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و كشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.
سخن نیچه: بخش بزرگ فعالیت فكری ما بی خبر از ما و ناآگاهانه رخ می دهد.
سخن آرتور شوپنهاور: ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.
سخن آرتور شوپنهاور: زندگی تكنولوژیك دوران ما، با كمال بی سابقه اش و افزایش و ازدیاد اسباب تجمل، این فرصت را به ما داده تا میان فراغت و فرهنگ متعالی تر و زحمت و فعالیت و رفاه بیشتر دست به انتخاب بزنیم و البته عوام به فراخور شخصیت خودشان دومی را انتخاب می كنند.

تا بدین شیوه همه جمع آمدند *** گردن ایشان بدین حیلت زدند
شومى آن که سوى بانگ نماز *** داعى اللَّه را نبردندى نیاز
دعوت مکارشان اندر کشید *** الحذر از مکر شیطان اى رشید
بانگ درویشان و محتاجان بنوش *** تا نگیرد بانگ محتالیت گوش‏
گر گدایان طامعند و زشت خو *** در شکم خواران تو صاحب دل بجو
در تگ دریا گهر با سنگهاست *** فخرها اندر میان ننگهاست‏
پس بجوشیدند اسرائیلیان *** از پگه تا جانب میدان دوان‏
چون به حیلتشان بمیدان برد او *** روى خود بنمودشان بس تازه رو
کرد دل دارى و بخششها بداد *** هم عطا هم وعده‏ها کرد آن قباد
بعد از آن گفت از براى جانتان *** جمله در میدان بخسبید امشبان‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الیت

الیت . [ اِ ی ُ ] (اِخ ) جورج اگوست . ژنرال انگلیسی (1717 - 1790 م .). وی از جبل الطارق بر ضد قوای فرانسه و اسپانیا دفاع کرد.

معنی الیة

الیة. [ اَ لی ی َ ] (اِخ ) نصر گوید: این نام در شعر آمده است و من نمیدانم که نام جایی است یاهمان اَلیَة است و بسبب ضرورت ، لام مکسور و یاء مشددشده است . (از معجم البلدان ). رجوع به اَلیَة شود.

معنی الید

الید. [ اُ ل َی ْ ی ِ ] (ع ص مصغر) مصغر اَلَندَد است . (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به اَلَدّ و الندد شود.

معنی الیة

الیة. [ اُل ْ ی َ ] (اِخ ) نام دیهی بزرگ ازنواحی اشبیلیه واقع در اندلس . (از معجم البلدان ).

معنی الیپی

الیپی . [اِ ] (اِخ ) نام ولایتی قدیمی بود در سرحد شمالی ایلام که کوهها و دره های شمالی شرقی به دره ٔ فعلی میرسید و از طرف شمال حد آن شاهراه بین بابل و همدان بود. در شمالی الیپی بقایای طوایف گوتی و ک

معنی الید

الید. [ اِ ] (اِخ ) نام ناحیه ای از یونان قدیم که شهر عمده ٔ آن المپی مرکز بازیهای المپیک بود. امروزه ایالتی است از یونان و دارای 130200 تن سکنه است . مرکز آن پیراگوس میباشد. و رجوع به اِلِذ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: