مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الوس اخنی


معنی الوس اخنی

الوس اخنی . [ اَ اَ ] (اِ) نوعی از زبدالبحر. سورج . شوره .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الوس اخنی اینجا را کلیک کنید

هم معنی الوس اخنی


ترجمه الوس اخنی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الوس اخنیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الوسی

الوسی . [ اَ ] (اِخ ) مؤید. شاعر عرب متوفی بسال 557 هَ. ق . رجوع به مؤید و معجم البلدان ذیل الوس شود.

معنی الوش

الوش . [ اَل ْ وَ ] (اِ) نامی است که در دره ٔ کتول گرگان به درختچه ٔ گوشوارک دهند و درکوه درفک و طوالش این نام را بر «راش » اطلاق کنند.

معنی الوش

الوش . [ اُ ] (ترکی ، اِ) به واو غیرملفوظ لغت ترکی است ، بمعنی طعامی که از پیش امیران بنوکران دهند، و طعام پس مانده . (از غیاث اللغات ) (آنندراج ). ماحضر سفره ٔ سلطنتی . (ناظم الاطباء). || نصیب و حص

معنی الوسبرگ

الوسبرگ . [ اَل ْوْس ْ ب ُ ] (اِخ ) رجوع به الفسبرگ شود.

معنی الوس بیگ

الوس بیگ . [ اُ ب َ ] (اِخ ) از امرای جغتای در عهد شاهرخ بن امیرتیمور. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 594 شود.

معنی الوس بوقا

الوس بوقا. [اُ ] (اِخ ) از امرای لشکر دواخان پادشاه الوس جغتای که از وی گریخت و نزد تیمور قاآن آمد و بجنگ با دواخان برخاست . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 88 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: