مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الوداع


معنی الوداع

الوداع . [ اَل ْ وَ ] (ع صوت ) بدرود باش . خداحافظ. در وقت جدایی از دوستان و مسافرت میگویند یعنی وداع میکنم . (از ناظم الاطباء). رجوع به وداع و مجموعه ٔ مترادفات ص 155 شود : الوداع ای دوستان من مرده ام رخت بر چارم فلک بر برده ام . مولوی (مثنوی ). الوداع ای خواجه کردی مرحمت کردی آزادم ز قید مظلمت . مولوی (مثنوی ). الوداع ای زمان طاعت و خیر محفل ذکر و مجلس قرآن . سعدی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الوداع اینجا را کلیک کنید

هم معنی الوداع

خداحافظ : بدرود، خدانگهدار، درپناه‌حق(خدا)، فی‌امان‌اله، الوداع و سلام
بدرود : 1 الوداع، تودیع، خداحافظی، وداع و استقبال 2 ترک 3 واگذاشتن


ترجمه الوداع

الوداع: farewell


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الوداع


که مرا عیسى چنین پیغام کرد *** کز همه یاران و خویشان باش فرد
روى در دیوار کن تنها نشین *** وز وجود خویش هم خلوت گزین‏
بعد از این دستورى گفتار نیست *** بعد از این با گفت و گویم کار نیست‏
الوداع اى دوستان من مرده‏ام *** رخت بر چارم فلک بر برده‏ام‏
تا به زیر چرخ نارى چون حطب *** من نسوزم در عنا و در عطب‏
پهلوى عیسى نشینم بعد از این *** بر فراز آسمان چارمین‏
ولى عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا ***
و آن گهانى آن امیران را بخواند *** یک به یک تنها به هر یک حرف راند
گفت هر یک را به دین عیسوى *** نایب حق و خلیفه‏ى من توى‏
و آن امیران دگر اتباع تو *** کرد عیسى جمله را اشیاع تو


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الوج علی

الوج علی . [ ] (اِخ ) از سرکردگان عثمانی که در 982 هَ. ق . تونس را از اطریشیان گرفت . (یادداشت مؤلف ).

معنی الوسبرگ

الوسبرگ . [ اَل ْوْس ْ ب ُ ] (اِخ ) رجوع به الفسبرگ شود.

معنی الوداع گفتن

الوداع گفتن . [ اَل ْ وَ / وِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) وداع کردن . (آنندراج ). خداحافظی کردن : ور بگویی با یکی گو الوداع کل سر جاوز الاثنین شاع . مولوی (مثنوی ).

معنی الوس

الوس . [ اَ ] (ع اِ) چیزی از طعام : ماذقت الوساً؛ نخوردم چیزی را. (از منتهی الارب ). ماذقت عنده الوساً؛ چیزی از طعام نزد او نخوردم و همچنین است مألوس . (از ذیل اقرب الموارد).

معنی الوتر

الوتر. [ اِ ل ُ ت ِ ] (اِخ ) نام دو تن از اعزه ٔ نصاری . (از قاموس الاعلام ترکی ج 2)

معنی الوچه

الوچه . [ اَ چ َ / چ ِ ] (اِمصغر) آلوچه . رجوع به آلوچه شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<