مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النگ


معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، در 39 هزارگزی جنوب مینودشت . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 75 تن شیعه اند که بفارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از چشمه سار تأمین میشود و محصول آن غلات ، ارزن ، لبنیات و ابریشم و شغل مردم زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچه ٔ ابریشمی و شال است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

معنی النگ- ترجمه النگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی النگ

ترنج : 1 بالنگ 2 طرح‌چهارگوشه، طرح گل‌وبوته‌دار، طرح اسلیمی(قالی و )
خیار : صفت 1 خیارزه، بالنگ 2 اختیار 3 صاحب اختیار، مخیر 4 برگزیده، منتخب
دستبند: 1 بخو 2 النگو، دستیاره
دستیاره: النگو، دست‌برنجن، دستبند، دستینه
النگو: دست‌برنجن، دستبند، دستیاره


ترجمه النگ

النگو: bangle
النگو: bracelet
شالنگی: ropemaker


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النگ


خبر کردن خروس از مرگ خواجه‏ ***
لیک فردا خواهد او مردن یقین *** گاو خواهد کشت وارث در حنین‏
صاحب خانه بخواهد مرد و رفت *** روز فردا نک رسیدت لوت زفت‏
پاره‏هاى نان و لالنگ و طعام *** در میان کوى یابد خاص و عام‏
گاو قربانى و نانهاى تنک *** بر سگان و سایلان ریزد سبک‏
مرگ اسب و استر و مرگ غلام *** بد قضا گردان این مغرور خام‏
از زیان مال و درد آن گریخت *** مال افزون کرد و خون خویش ریخت‏
این ریاضتهاى درویشان چراست *** کان بلا بر تن بقاى جانهاست‏
تا بقاى خود نیابد سالکى *** چون کند تن را سقیم و هالکى‏
دست کى جنبد به ایثار و عمل *** تا نبیند داده را جانش بدل‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ سرسمبه

النگ سرسمبه . [ اُ ل َ گ ِ س َ س ُ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند در 7 هزارگزی خاور خوسف . کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 15 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النز

النز. [ ] (اِخ ) کوهی است در شمال قزوین که بکوههای دیگر این دیار پیوسته است . مستوفی در نزهةالقلوب آرد:کوه النز، عوام گویند که اصل نامش اعلی نز است و بکثرت استعمال النز شد و این سخن بی بنیاد است و الن

معنی النگ پشه

النگ پشه . [ اُ ل َ گ ِ پ ُ ش ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد در6 هزارگزی شمال خاوری فریمان ، سر راه مالرو عمومی شاهین گرماب خارزار، در دامنه واقع و معتدل است . سکنه ٔ

معنی النگ درویش

النگ درویش . [ اُ ل َ گ ِ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 30 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 7 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النگ ساری خان

النگ ساری خان . [ اُ ل َ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 70 هزارگزی جنوب خاوری کلات .دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 78 تن شیعه اند که بفارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه تا

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ )دهی است از دهستان پیوه ژن بخش فریمان شهرستان مشهد در 53 هزارگزی شمال باختری فریمان و 8 هزارگزی شمال شوسه ٔ عمومی مشهد به زاهدان . دامنه و معتدل است . سکنه ٔ آن 256 تن شیعه ٔ فا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter