مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النگ


معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان القورات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند، واقع در 30 هزارگزی شمال باختری بیرجند. کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 34 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آنجا غلات و شغل مردم زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النگ- ترجمه النگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی النگ

ترنج : 1 بالنگ 2 طرح‌چهارگوشه، طرح گل‌وبوته‌دار، طرح اسلیمی(قالی و )
خیار : صفت 1 خیارزه، بالنگ 2 اختیار 3 صاحب اختیار، مخیر 4 برگزیده، منتخب
دستبند: 1 بخو 2 النگو، دستیاره
دستیاره: النگو، دست‌برنجن، دستبند، دستینه
النگو: دست‌برنجن، دستبند، دستیاره


ترجمه النگ

النگو: bangle
النگو: bracelet
شالنگی: ropemaker


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النگ


خبر کردن خروس از مرگ خواجه‏ ***
لیک فردا خواهد او مردن یقین *** گاو خواهد کشت وارث در حنین‏
صاحب خانه بخواهد مرد و رفت *** روز فردا نک رسیدت لوت زفت‏
پاره‏هاى نان و لالنگ و طعام *** در میان کوى یابد خاص و عام‏
گاو قربانى و نانهاى تنک *** بر سگان و سایلان ریزد سبک‏
مرگ اسب و استر و مرگ غلام *** بد قضا گردان این مغرور خام‏
از زیان مال و درد آن گریخت *** مال افزون کرد و خون خویش ریخت‏
این ریاضتهاى درویشان چراست *** کان بلا بر تن بقاى جانهاست‏
تا بقاى خود نیابد سالکى *** چون کند تن را سقیم و هالکى‏
دست کى جنبد به ایثار و عمل *** تا نبیند داده را جانش بدل‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النقشت

النقشت . [ ] (اِخ ) رجوع به الفقست شود.

معنی النکه

النکه . [ اَ ل َ ک َ/ ک ِ ] (اِ) شعله ٔ آتش . (ناظم الاطباء). در فرهنگها النگه بکاف فارسی ضبط شده است . رجوع به النگه شود.

معنی النگ علی بیگ

النگ علی بیگ . [ اُ ل َ گ ِ ع َ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 102 هزارگزی شمال باختری کلات . دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 33 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از چشمه و م

معنی النگ دولنگ

النگ دولنگ . [ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) رجوع به «آلنگ و دولنگ » و «النگ و دولنگ » شود.

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، در 39 هزارگزی جنوب مینودشت . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 75 تن شیعه اند که بفارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از چشم

معنی النگ غلامرضاخان...

النگ غلامرضاخان . [ اُ ل َ گ ِ غ ُ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد در 16هزارگزی خاور مشهد و شمال کشف رود. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 27 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter