مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النگ دولنگ


معنی النگ دولنگ

النگ دولنگ . [ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) رجوع به «آلنگ و دولنگ » و «النگ و دولنگ » شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النگ دولنگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی النگ دولنگ


ترجمه النگ دولنگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النگ دولنگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ سرسمبه

النگ سرسمبه . [ اُ ل َ گ ِ س َ س ُ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند در 7 هزارگزی خاور خوسف . کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 15 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النگ ساری خان

النگ ساری خان . [ اُ ل َ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 70 هزارگزی جنوب خاوری کلات .دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 78 تن شیعه اند که بفارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه تا

معنی النگ علی بیگ

النگ علی بیگ . [ اُ ل َ گ ِ ع َ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 102 هزارگزی شمال باختری کلات . دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 33 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از چشمه و م

معنی النمسون

النمسون . [ ] (اِخ ) یکی از شهرهای بزرگ جزیره ٔ قبرس . (از نخبةالدهر دمشقی ).

معنی النگ

النگ . [ اَ / اُ ل َ ] (اِخ ) در تاریخ حبیب السیر اسمهایی بدین صورت آمده است : النگ خرقان ، النگ بسطام ، آق النگ همدان ، النگ آقا، النگ سهند، النگ شاه نشین ، النگ باباخاکی ، النگ جوزی ، النگ بیکی ، ال

معنی النگ دراز

النگ دراز. [ اُ ل َ گ ِ دِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، در 25 هزارگزی شمال زرند و 13 هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. سکنه ٔ آن 12 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ای

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: