مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النگ دولنگ


معنی النگ دولنگ

النگ دولنگ . [ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) رجوع به «آلنگ و دولنگ » و «النگ و دولنگ » شود.

معنی النگ دولنگ- ترجمه النگ دولنگ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النگ دولنگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی النگ دولنگ


ترجمه النگ دولنگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النگ دولنگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، در 39 هزارگزی جنوب مینودشت . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 75 تن شیعه اند که بفارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از چشم

معنی النهایة

النهایة. [ اَن ْ ن ِ ی َ ] (ع اِ) نهایت . پایان . رجوع به نهایت شود. || منتها. منتهای مراتب .

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ )دهی است از دهستان پیوه ژن بخش فریمان شهرستان مشهد در 53 هزارگزی شمال باختری فریمان و 8 هزارگزی شمال شوسه ٔ عمومی مشهد به زاهدان . دامنه و معتدل است . سکنه ٔ آن 256 تن شیعه ٔ فا

معنی النگ سرتخت

النگ سرتخت . [ اُ ل َ گ ِ س َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نهارجانات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 32 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. در دامنه واقع و معتدل است . سکنه ٔ آن 4 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ا

معنی النگه

النگه . [ اَ ل َ گ َ ] (اِخ ) یا النگه ٔ رودبار. ناحیتی در مغرب لواسان . ارنگه . ناظم الاطباء گوید: النگه نام دهی است در کوهستان شمالی ری . رجوع به ارنگه شود.

معنی النیون

النیون . [ اِ ل ِ ] (یونانی ، اِ) راسن و زنجبیل شامی . (ناظم الاطباء) (لکلرک ج 1 ص 153).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter