مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النز


معنی النز

النز. [ ] (اِخ ) کوهی است در شمال قزوین که بکوههای دیگر این دیار پیوسته است . مستوفی در نزهةالقلوب آرد:کوه النز، عوام گویند که اصل نامش اعلی نز است و بکثرت استعمال النز شد و این سخن بی بنیاد است و النز اسم علم او است . و رجوع بهمین کتاب چ لیدن ص 192 شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النز اینجا را کلیک کنید

هم معنی النز


ترجمه النز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النز


پس همه پستى و بالایى راه *** دیده‏ام را وانماید هم اله‏
هر قدم را از سر بینش نهم *** از عثار و اوفتادن وارهم‏
تو نبینى پیش خود یک دو سه گام *** دانه بینى و نبینى رنج دام‏
یستوی الأعمى لدیکم و البصیر *** فی المقام و النزول و المسیر
چون جنین را در شکم حق جان دهد *** جذب اجزا در مزاج او نهد
از خورش او جذب اجزا مى‏کند *** تار و پود جسم خود را مى‏تند
تا چهل سالش به جذب جزوها *** حق حریصش کرده باشد در نما
جذب اجزا روح را تعلیم کرد *** چون نداند جذب اجزا شاه فرد
جامع این ذره‏ها خورشید بود *** بى‏غذا اجزات را داند ربود
آن زمانى که در آیى تو ز خواب *** هوش و حس رفته را خواند شتاب‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ دراز

النگ دراز. [ اُ ل َ گ ِ دِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، در 25 هزارگزی شمال زرند و 13 هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. سکنه ٔ آن 12 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ای

معنی النگ درویش

النگ درویش . [ اُ ل َ گ ِ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 30 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 7 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النگ ساری خان

النگ ساری خان . [ اُ ل َ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 70 هزارگزی جنوب خاوری کلات .دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 78 تن شیعه اند که بفارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه تا

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، در 39 هزارگزی جنوب مینودشت . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 75 تن شیعه اند که بفارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از چشم

معنی النگ پشه

النگ پشه . [ اُ ل َ گ ِ پ ُ ش ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد در6 هزارگزی شمال خاوری فریمان ، سر راه مالرو عمومی شاهین گرماب خارزار، در دامنه واقع و معتدل است . سکنه ٔ

معنی النحیرکان

النحیرکان . [ ] (اِخ ) از دیههای انار. رجوع به تاریخ قم ص 137 شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: