مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الندشت


معنی الندشت

الندشت . [ اَ ل َ دَ ] (اِخ ) دهی از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد جزء شهر کنار خیابان کوه سنگی . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 430 تن شیعه اند و به فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن بنشن و شغل مردم زراعت ، مالداری و قالیچه بافی است . راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الندشت اینجا را کلیک کنید

هم معنی الندشت


ترجمه الندشت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الندشتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان ، در 39 هزارگزی جنوب مینودشت . کوهستانی و سردسیر است . سکنه ٔ آن 75 تن شیعه اند که بفارسی و ترکی سخن میگویند. آب آن از چشم

معنی النصف

النصف . [ ] (اِخ ) از دیههای کوزدر. (تاریخ قم ص 141).

معنی النگ درویش

النگ درویش . [ اُ ل َ گ ِ دَرْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 30 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 7 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی النحسین

النحسین . [ ] (اِخ ) از دیههای طبرش . رجوع به تاریخ قم ص 139 شود.

معنی النز

النز. [ ] (اِخ ) کوهی است در شمال قزوین که بکوههای دیگر این دیار پیوسته است . مستوفی در نزهةالقلوب آرد:کوه النز، عوام گویند که اصل نامش اعلی نز است و بکثرت استعمال النز شد و این سخن بی بنیاد است و الن

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان القورات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند، واقع در 30 هزارگزی شمال باختری بیرجند. کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 34 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: