مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اقماعی


معنی اقماعی

اقماعی . [ اِ ] (ع اِ) نوعی از انگور سپید که در آخر زرد گردد و دانه ٔ آن گرد باشد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اقماعی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اقماعی


ترجمه اقماعی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اقماعیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اقمطرار

اقمطرار. [ اِ م ِ ] (ع مص ) سخت شدن روز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || گرد آوردن کژدم خود را و تابیدن دم را. || سخت ناخوش شدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی اقن

اقن . [ اُ ق َ ] (ع اِ) ج ِ اُقنَة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بمعنی خانه ٔ سنگین . (منتهی الارب ). رجوع به اقنه شود.

معنی اقمشة

اقمشة. [ اَ م ِ ش َ ] (ع اِ) ج ِ قُماش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (دهار) (غیاث اللغات ). جامه های پشمینه و رخت ها ومتاع ها. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پارچه ها و جامه های از هر قبیل . (ناظم الاطب

معنی اقمن

اقمن . [ اَ م َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی است از قمین . سزاوارتر. احق . احری . اجدر. اولی .

معنی اقناء

اقناء. [ اِ ] (ع مص ) بر قتل انگیختن کسی راو کشتن . || تباه و فاسد گردانیدن پوست را. || قادر و توانا گردانیدن کسی را. || لازم گرفتن چیزی را. || بازایستادن باران . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || ذخی

معنی اقماح

اقماح . [ اِ ] (ع مص ) دانه گرفتن خوشه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || سر برداشتن و چشم در پیش افکندن . (ترجمان القرآن ). سر برداشتن و چشم فروخوابانیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). سربرآوردن ب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: