مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی افگاری


معنی افگاری

افگاری . [ اَ ] (حامص ) خستگی . (یادداشت مؤلف ) : در محنتهاء که در عالم است از بیماری ودرویشی و افگاری و انواع عقوبات . (کیمیای سعادت ).

معنی افگاری- ترجمه افگاری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد افگاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی افگاری


ترجمه افگاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه افگاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی افل

افل . [ اَ ] (ع مص ) غایب و ناپدید شدن . || خشک شدن شیر حیوان شیرده . (ناظم الاطباء).

معنی افگنده سم

افگنده سم . [ اَ گ َ دَ / دِ س ُ ] (ص مرکب ) عاجز و از حرکت بازمانده . (غیاث اللغات ). افکنده سم . رجوع به این کلمه شود.

معنی افگاردگی

افگاردگی . [ اَ دَ / دِ ] (حامص ) خستگی . جراحت . آزردگی .

معنی افل

افل . [ اَ ف َل ل ] (ع ص ، اِ) تیغ رخنه دار. (آنندراج ): سیف افل ؛ تیغ رخنه دار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). تیغ رخنه شده . (از تاج المصادر بیهقی ). رخنه ٔ کارد و شمشیر. (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی ).

معنی افگار می

افگار می . [ اَ رِ م َ / م ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مستی تحمل ناپذیر شراب . (ناظم الاطباء).

معنی افگاردن

افگاردن . [ اَ دَ ](مص ) فگاردن . خستن . مجروح کردن . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: