مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی افکوهه


معنی افکوهه

افکوهه . [اُ هََ ] (ع اِ) کار شگفت . || شگفت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اعجوبه . (یادداشت مؤلف ).

معنی افکوهه- ترجمه افکوهه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد افکوهه اینجا را کلیک کنید

هم معنی افکوهه


ترجمه افکوهه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه افکوههمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی افکه

افکه . [ اَ ف ِ ک َ ] (ع ص ) سال قحطناک . (منتهی الارب ).

معنی افگاردن

افگاردن . [ اَ دَ ](مص ) فگاردن . خستن . مجروح کردن . (یادداشت مؤلف ).

معنی افکنیدن

افکنیدن . [ اَ ک َ دَ ] (مص ) افکندن : گهی سجاده بر دوش افکنیدیم گهی در بحردل جوش افکنیدیم . عطار (اسرارنامه ). رجوع به افکندن شود.

معنی افکنده گوش

افکنده گوش . [ اَ ک َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) فروهشته گوش . گوش بخم : صیادی سگی معلم داشت ، ازین پهن بری ، باریک ساقی ، لاغرمیانی ، فربه سرینی ، افکنده گوشی . (سندبادنامه ص 200).

معنی افگار شدن

افگار شدن . [ اَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) مانده و خسته شدن . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) : نیک کوفته شد و پای راست افگار شد. (تاریخ بیهقی ص 516). رنجه و افگار شوی زو که همی چون خار خوار و افگارت کند چون کنی

معنی افگاردنی

افگاردنی .[ اَ دَ ] (ص لیاقت ) خستنی . مجروح کردنی . فگاردنی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: